Print This Post

Phiên họp Hội đồng quản lý NAFOSTED nhiệm kỳ III, lần thứ 5

Ngày 17/8/2022, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức phiên họp thứ 5 của Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III. Phiên họp do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia chủ trì. Tham gia buổi họp có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc và một số thành viên Cơ quan điều hành Quỹ.

Tại phiên họp, Ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã báo cáo tình hình triển khai hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ đã nghiêm túc bám sát chức năng hoạt động của Quỹ, các nhiệm vụ được phân công trong các chương trình phát triển khoa học cơ bản tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ KH&CN, kế hoạch công tác năm 2022, phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ KH&CN, và tình hình cấp ngân sách nhà nước để triển khai công việc, hoạt động của Quỹ.

Một số nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng Quỹ đã thực hiện đúng theo tiến độ trong 06 tháng đầu năm bao gồm: quản lý đề tài Quỹ tài trợ đang thực hiện (đánh giá định kỳ; kiểm tra xác nhận tài chính tại các tổ chức chủ trì; đánh giá nghiệm thu, thanh lý); triển khai đánh giá xét chọn hồ sơ đăng ký mới Quỹ tiếp nhận cuối năm 2021; triển khai tiếp nhận hồ sơ đối với chương trình hợp tác song phương NAFOSTED-DFG (Đức) và NAFOSTED-FWO (Bỉ); tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022; triển khai thành lập các Hội đồng khoa học chương trình NCCB. Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế, Quỹ cũng đã ban hành quy định về liêm chính nghiên cứu và danh mục tạp chí uy tín trong lĩnh vực KHTN&KT; phối hợp theo dõi 02 bộ chỉ số GII và GCI 4.0 và định kỳ báo cáo Bộ KH&CN về các giải pháp cải thiện chỉ số. Đối với các hoạt động quản lý, điều hành, Quỹ đã xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm và kế hoạch tài chính năm 2022 (đã được phê duyệt); xây dựng phương án tự chủ tài chính; nghiên cứu và đề xuất sửa đổi các thông tư quản lý; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tổ chức Hội nghị nhằm mục đích nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ, hoạt động do Quỹ tài trợ, hỗ trợ tại các tổ chức KH&CN.

Bên cạnh các hoạt động đã triển khai, Giám đốc CQĐH Quỹ cũng thẳng thắn trao đổi về một số nhiệm vụ theo kế hoạch Quỹ chưa thực hiện được trong 6 tháng vừa qua. Do tình hình cấp kinh phí dành cho tài trợ, hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước chậm nên hiện nay, Quỹ chưa thực hiện được việc cấp kinh phí cho các đề tài, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia theo tiến độ.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 5 Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III

Với sự điều hành của Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang, Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận về các vướng mắc trong quá trình triển khai công việc thời gian qua và trao đổi về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục duy trì các mục tiêu của Quỹ, góp phần phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học theo hướng hội nhập quốc tế, thúc đẩy các chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) và bộ chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) liên quan công bố khoa học quốc tế của Việt Nam.

Theo đó, ngay sau khi nhận được ngân sách nhà nước trong thời gian tới, Quỹ khẩn trương thực hiện cấp, thanh quyết toán kinh phí cho các nhiệm vụ, hoạt động được Quỹ tài trợ, hỗ trợ; hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN về quy chế giải thưởng Tạ Quang Bửu, trình Bộ trưởng ký ban hành; tiếp tục triển khai xây dựng dự thảo sửa đổi các văn bản quản lý hoạt động Quỹ phù hợp với Nghị định 19/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và nghiên cứu phương án sử dụng nguồn ngoài ngân sách Nhà nước (kinh phí điều chuyển từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp nhà nước) để tài trợ, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành. Cơ quan điều hành Quỹ cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị kế hoạch tài chính năm 2023 của Quỹ nhằm đảm bảo triển khai ổn định các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ, qua đó đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ, chức năng của Quỹ, các chương trình phát triển nghiên cứu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng kết phiên họp, Hội đồng quản lý Quỹ nhất trí với báo cáo công việc 06 tháng đầu năm và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022 do Cơ quan điều hành Quỹ đề xuất, đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch cũng như Nghị quyết phiên họp thứ 5 của Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang (thứ tư từ phải sang) và các thành viên Hội đồng quản lý chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ

Tin: NAFOSTED