Print This Post

Thông báo kết quả điểm thi sát hạch tuyển dụng viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kết quả điểm sát hạch, xét tuyển viên chức Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia năm 2022 như sau:

STT

Họ và tên

Năm sinh Vị trí ứng tuyển Kết quả Ghi chú
Điểm sát hạch Điểm ưu tiên Tổng điểm
1 Phan Thị Lan Anh 1990 Kế toán 65,5 0 65,5
2 Lê Ngọc Diệp 1985 Quản lý khoa học Không dự phỏng vấn
3 Nguyễn Thị Thùy Dung 1994 Pháp chế 65,8 0 65,8
4 Phan Thị Duyên 1990 Quản lý khoa học 45,75 0 45,75
5 Nguyễn Thị Hà 1985 Quản lý khoa học 70 0 70
6 Đào Thị Thu Hiền 1979 Kế toán Không dự phỏng vấn
7 Lê Công Hùng 1986 Quản lý khoa học 71,25 0 71,25
8 Nguyễn Thanh Huyền 1998 Hợp tác quốc tế 65 0 65
9 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2000 Hợp tác quốc tế 63 0 63
10 Nguyễn Thị Thu Huyền 1992 Kế toán 62,75 0 62,75
11 Chử Hương Linh 1987 Kế toán 64,25 0 64,25
12 Phạm Đức Mạnh 1991 Công nghệ thông tin 69,3 0 69,3
13 Phạm Hữu Thành 1986 Công nghệ thông tin 44,7 0 44,7
14 Vũ Thị Thủy 1998 Pháp chế 60,4 0 60,4
15 Trần Anh Tuấn 1978 Quản lý khoa học 45,75 0 45,75
16 Lê Minh Tuấn 1983 Công nghệ thông tin Không dự phỏng vấn

Căn cứ trên số lượng vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 được phê duyệt (Quỹ đã thông báo tại đây) và kết quả sát hạch trên, Quỹ sẽ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu để thực hiện các thủ tục tuyển dụng theo quy định./.

Tin: BP TCCB