Print This Post

Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG

Ngày 30/06/2022, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG, theo đó thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 30/06/2022 đến 17h00 ngày 31/08/2022.

Để các nhà khoa học có thời gian hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – DFG, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài đến 17h00 ngày 30/09/2022 (thứ Sáu).

Quỹ khuyến khích các tổ chức/cá nhân sử dụng hồ sơ chữ ký số. Hướng dẫn nộp hồ sơ có chữ ký điện tử xin tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ thống OMS.

Trường hợp cần hỗ trợ khi sử dụng hệ thống trực tuyến OMS của Quỹ xin vui lòng liên hệ:

Email: it.nafosted@most.gov.vn.

Điện thoại: 02439367750 (máy lẻ 801/802)

Trân trọng thông báo để các tổ chức KHCN/cá nhân nhà khoa học được biết.

Tin: BP HTQT