Print This Post

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 người.

2. Yêu cầu chung:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển (theo biểu chi tiết kèm theo);

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu điều kiện cụ thể (Phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Nội dung: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi nhiệm vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển thực hiện theo quy định Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Hồ sơ

Cá nhân có nhu cầu tham gia dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.

– Đơn đăng ký dự tuyến (tải tại đây).

– Bản sao Giấy khai sinh (không yêu cầu bản sao công chứng);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6cm) có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (không yêu cầu bản sao công chứng);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh.

Cá nhân phải khai đầy đủ và trung thực, sau khi ứng viên trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ, không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại Quỹ và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

6. Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 29/6/2022 đến hết ngày 29/7/2022 (từ 8h30 đến 17h).

7. Lệ phí tuyển dụng:

Thực hiện theo Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mức thu phí: 500.000 đồng/hồ sơ đăng ký dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng chẵn trên một hồ sơ đăng ký dự tuyển).

8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Phòng 405 – 39 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024.39367751 (máy lẻ 602)

9. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Kỳ xét tuyển viên chức của Quỹ dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian 20/8/2022 – 20/9/2022.

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên website của Quỹ và trực tiếp tới từng ứng viên đạt yêu cầu tại Vòng 1.

Tin: BP TCCB