Print This Post

Quỹ Khoa học Ireland thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “SDG Challenge”

Quỹ Khoa học Ireland (Science Foundation Ireland) hợp tác cùng với Bộ Ngoại giao Ireland đã mở chương trình tài trợ “SDG Challenge” – một cơ hội hợp tác cho các nhà khoa học Ireland và các nước đối tác của Ireland trong đó có Việt Nam.

SDG Challenge tài trợ các nhóm nghiên cứu đa ngành, liên ngành nhằm xây dựng giải pháp chuyển đổi, có tính bền vững, đóng góp giải quyết các thách thức phát triển toàn cầu. Mỗi năm Chương trình sẽ tập trung vào một mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và năm nay tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững số 3 (SDG 3) – Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi. Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên là nhà khoa học đang làm việc tại tổ chức khoa học của Ireland và của các nước đối tác của Ireland.

Hạn nộp hồ sơ là 13:00 giờ Dublin, ngày 6/10/2021.

Thông tin chi tiết tại đường link sau đây của SFI https://www.sfi.ie/funding/funding-calls/future-innovator-sdg/

(Theo thông tin của Đại sứ quán Ireland)