Print This Post

Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp các hồ sơ, tài liệu tại Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19), để đảm bảo việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) xin thông báo:

Tạm dừng việc tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu trực tiếp tại Quỹ từ ngày 21/7/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Các nhà khoa học, tổ chức chủ trì gửi hồ sơ, tài liệu bản cứng thông qua dịch vụ bưu chính. Quỹ khuyến khích các nhà khoa học, tổ chức chủ trì thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số điện tử để thực hiện giao dịch.

Mọi vấn đề cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Bộ phận văn thư – Văn phòng Quỹ: 0243 936 7750 – số máy lẻ 0, 601, 608;

Bộ phận Công nghệ thông tin: 0243 936 7750 – số máy lẻ 801 hoặc 802.

Xin trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và phối hợp thực hiện./.

Tin: Văn phòng Quỹ