Print This Post

Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Viện Hàn lâm Anh quốc (British Academy) thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn, liên quan đến chính sách quản trị công nghệ; y tế (ứng phó đại dịch, kháng kháng sinh, ảnh hưởng của các điều kiện xã hội đến sức khỏe); ứng phó biến đổi khí hậu (bình đẳng giới, quyền của cộng đồng, bảo tồn di sản).

Chương trình được Quỹ Hợp tác Khoa học Quốc tế (ISPF) của Chính phủ Anh tài trợ, có mục đích thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Anh và các nước đối tác, trong đó có Việt Nam.

Yêu cầu hợp lệ: Đề xuất do một tổ chức nghiên cứu của Anh và một tổ chức nghiên cứu của Việt Nam cùng xây dựng. Tổ chức chủ trì có thể đến từ Anh hoặc Việt Nam. Các nhà khoa học lưu ý sớm đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của mỗi chương trình tài trợ để hiểu toàn bộ các yêu cầu và các bước nộp hồ sơ.

Mức tài trợ: 200.000 Bảng/dự án 18 tháng.

Hạn nộp hồ sơ: 10/4/2024.

Thông tin chi tiết về 8 chương trình, vui lòng xem tại website https://www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/oda-challenge-oriented-research-grants-2024/

Lưu ý: Các nhà khoa học Việt Nam muốn nhận email thông tin về các chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Chính phủ Anh, vui lòng đăng ký với Chị Phan Liên Hương, ĐSQ Anh, email: phan.huong@fcdo.gov.uk.

 

Tin: Đại sứ quán Anh