Print This Post

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia: “Không bằng lòng với những thành công hiện tại”

Ngày 14/4/2012, phiên thảo luận với các thành viên thường trực của 7 HĐKH ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên do Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì đã diễn ra trong không khí trao đổi thẳng thắn, xây dựng nhằm lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành về các vấn đề phát sinh, giải pháp thực hiện trong quá trình triển khai tài trợ các đề tài NCCB cũng như thảo luận phương hướng, kế hoạch phát triển của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Các HĐKH ngành do Hội đồng quản lý Quỹ ra quyết định thành lập từ năm 2009, có nhiệm vụ tư vấn, giúp Quỹ xác định các định hướng nghiên cứu cơ bản cũng như xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản để Quỹ tài trợ, đánh giá kết quả thực hiện đề tài và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ. Có thể nói, nhiệm kỳ 2009 – 2011 vừa qua, các HĐKH ngành trong khoa học tự nhiên đã làm việc với một tinh thần đầy nhiệt huyết,  trách nhiệm, khách quan, đưa ra những ý kiến tư vấn xác đáng và thuyết phục về mặt chuyên môn, là một phần không thể thiếu trong thành công của Quỹ trong suốt những năm vừa qua.

Tại buổi thảo luận, TS. Đỗ Tiến Dũng, quyền Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã báo cáo với các Hội đồng tình hình triển khai tài trợ NCCB trong KHTN giai đoạn 2009 – 2011, thống kê các kết quả đạt được cũng như nêu lên một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Ông Đỗ Tiến Dũng cũng đưa ra phương hướng phát triển với các kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho giai đoạn sắp tới.

Trao đổi tại buổi họp, các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, vướng mắc cần giải quyết, như nên xiết chặt hơn việc đánh giá xét chọn đề tài được tài trợ, điều này sẽ giúp đơn giản hóa công tác nghiệm thu về sau; hay xác định rõ các tiêu chí đầu vào cũng như yêu cầu cụ thể hơn đối với các bài báo công bố trên danh mục ISI đạt được sau khi kết thúc đề tài, hoặc một số vấn đề về cơ chế thanh quyết toán kinh phí đề tài,..… Các thành viên HĐKH cũng lưu ý Quỹ nên chú ý đến tính đặc thù của từng ngành khi phê duyệt kinh phí hay yêu cầu kết quả đầu ra của đề tài.

Ban giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã giải đáp những thắc mắc, kiến nghị được trao đổi tại phiên thảo luận, đồng thời ghi nhận những ý kiến tư vấn quý báu của toàn thể các HĐKH, từ đó có sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho giai đoạn kế tiếp.

Ông Phan Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ, người trực tiếp dẫn dắt triển khai những đợt tài trợ NCCB trong KHTN đầu tiên từ năm 2009 – 2011 khẳng định: “Các kết quả bước đầu mà Quỹ đạt được đã tạo được “tiếng vang” trong cộng đồng các nhà khoa học, song Quỹ cần rút kinh nghiệm thường xuyên” và hoan nghênh sáng kiến tổ chức những buổi thảo luận lấy ý kiến góp ý, tư vấn của các giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực như vậy.