Print This Post

Thông báo Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2020

Căn cứ trên đề xuất của HĐKH hỗn hợp, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt Danh mục 05 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO được Quỹ tài trợ năm 2020 theo Quyết định số 160/QĐ-HĐQL-NAFOSTED.

TT Mã số đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
(tháng)
1 FWO.106.2020.01 Cải thiện di truyền nhện nhỏ bắt mồi họ phytoseiidae bản địa nhằm hỗ trợ quản lý tổng hợp nhện đỏ và bọ trĩ tại Việt Nam PGS.TS Nguyễn Đức Tùng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 36
2   FWO.104.2020.03 Chất nhạy quang hiệu năng cao trên cơ sở các hợp chất cơ boron PGS.TS Nguyễn Thị Minh Huệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 36
3 FWO.106.2020.02 Phòng trừ sinh học tuyến trùng ký sinh thực vật trên một số cây dược liệu ở miền bắc Việt Nam TS Trịnh Quang Pháp Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 24
4 FWO.108.2020.01 Bệnh sán lá gan lớn mới nổi trên bình diện toàn cầu: phát triển và thẩm định mô hình lây nhiễm để xác định các chiến lược phòng chống có chi phí hiệu quả TS Đỗ Trung Dũng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương – Bộ Y tế 36
5 FWO.501.2020.01 Sự thích ứng hành vi của người điều khiển phương tiện đối với hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh (ADAS): Nghiên cứu áp dụng đa phương pháp so sánh giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ TSKH Vũ Anh Tuấn Trường Đại học Việt Đức 36

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 11/2020 và thông báo tới các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc hoàn thiện thuyết minh, ký hợp đồng sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ (dự kiến tháng 1/2021).

Năm 2020, Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – FWO đã tiếp nhận 27 hồ sơ đề nghị tài trợ. Nội dung của các đề xuất tài trợ trải rộng trên nhiều lĩnh vực như: Khoa học đất/môi trường; kỹ thuật sinh học/thực phẩm; hoá dược; hoá hữu cơ; vật lý lý thuyết; toán ứng dụng; sinh học phân tử (thực vật); dịch tễ học; cơ học/kỹ thuật xây dựng; khoa học máy tính; tâm lý học và giáo dục/xã hội học.

Trong thời gian đánh giá xét chọn từ tháng 4-10/2020, các hồ sơ đã được xem xét theo các bước thống nhất giữa hai Quỹ, gửi xin ý kiến chuyên gia phản biện (04 chuyên gia phản biện/hồ sơ) và đánh giá thông qua HĐKH hỗn hợp gồm các nhà khoa học Việt Nam và Bỉ.

Ngày 12/10/2020, Hội đồng khoa học NAFOSTED – FWO bao gồm 12 thành viên (06 thành viên phía FWO và 06 thành viên phía NAFOSTED) đã họp đánh giá xét chọn và xếp hạng các đề tài.

Tin: Nguyễn Hải Yến – Phòng KHTN&KT