Print This Post

Thông báo gia hạn tiếp nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 1/2019

Do thời hạn tiếp nhận hồ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 1/2019 trùng với thời gian nghỉ lễ Phục sinh của một số trường đại học tại Vương quốc Anh, Quỹ Phát triển khoa học công nghệ Quốc gia sẽ kéo dài thời gian nộp hồ đăng chương trình tới hết ngày 06/5/2019 (thứ Hai).

Quỹ xin kính báo để các nhà khoa học được biết hoàn thiện hồ theo thời hạn mới của Quỹ.

Chi tiết về hồ cách thức đăng tham gia chương trình xin xem tại thông báo đã đăng tải trước đó tại đường link: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-nhan-ho-thuc-tap-nghien-cuu-ngan-han-tai-anh-theo-chuong-trinh-hop-tac-nafosted-uk-academies-dot-12018/

Tin: Vân HT