Print This Post

Thông báo nhận hồ sơ thực tập nghiên cứu ngắn hạn tại Anh theo chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies đợt 1/2018

Năm 2016, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và các Viện Hàn lâm Anh Quốc (British Academy – BA), Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering – RAEng) đã ký kết thỏa thuận khung về hợp tác triển khai chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học Việt Nam và Vương quốc Anh” giai đoạn 2. Theo thỏa thuận khung này, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học xã hội & nhân văn sẽ có cơ hội nhận tài trợ thực hiện nghiên cứu tại Anh và Việt Nam trong thời gian từ 01 – 06 tháng. Hợp tác này của BA và RAEng nằm trong khuôn khổ Quỹ Newton Việt Nam.

Về phía Việt Nam, NAFOSTED sẽ tiếp tục triển khai chương trình năm 2018 với thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 07/8 – 07/9/2018. Chi tiết về cách thức nộp hồ sơ như sau:

1. Hồ sơ đăng ký

Nhà khoa học nộp hồ sơ đăng ký hỗ trợ cho NAFOSTED theo quy định về hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm:

a) Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác theo Mẫu NCNLQG 06. Do hồ sơ được tổng hợp và đánh giá sau thời hạn tiếp nhận, thời gian bắt đầu thực hiện nghiên cứu ở nước ngoài phải cách tối thiểu 3 tháng kể từ thời hạn tiếp nhận hồ sơ (07/9/2018);

b) Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học theo Mẫu NCNLQG 07. Nhà khoa học viết thư giới thiệu phải cùng chuyên môn với người đề nghị hỗ trợ, có học vị Tiến sĩ và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

c) Thư mời hợp tác nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài hoặc thư chấp nhận hướng dẫn nghiên cứu của nhà khoa học nước ngoài có cùng chuyên ngành khoa học trong đó nêu rõ địa điểm, thời gian, nội dung thực tập, nghiên cứu và trách nhiệm chi trả các khoản kinh phí liên quan;

d) Thuyết minh đề cương nghiên cứu tại tổ chức khoa học và công nghệ đối tác nước ngoài (nêu rõ được mục tiêu, ý nghĩa, sự cần thiết của chuyến thực tập nghiên cứu, nội dung, phương pháp, kế hoạch nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được) được nhà khoa học đối tác nước ngoài chấp thuận. Thuyết minh đề cương phải làm nổi bật được ý nghĩa của việc thực tập tại nước ngoài đối với việc trao đổi khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế nhằm mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu của nhà khoa học đăng ký tham dự;

đ) Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu NCNLQG 02;

e) Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định theo Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ;

g) Dự toán kinh phí đề nghị Quỹ hỗ trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được phía nước ngoài cam kết tài trợ (nếu có) theo Mẫu NCNLQG 08.

2. Tiêu chí xem xét hỗ trợ

– Chất lượng thuyết minh đề cương nghiên cứu;

– Năng lực chuyên môn của nhà khoa học & đối tác để đảm bảo thành công của việc thực tập nghiên cứu;

– Ý nghĩa của việc thực tập đối với việc hỗ trợ nâng cao năng lực nhà khoa học và việc tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học.

(Nhà khoa học tham gia chương trình hợp tác giữa Quỹ và đối tác quốc tế có thể bỏ hoặc điều chỉnh nội dung về đề tài đang thực hiện trong thuyết minh và thư giới thiệu)

Lưu ý: trong đơn đề nghị hỗ trợ nộp cho NAFOSTED ghi rõ hồ sơ “Đăng ký tham gia chương trình hợp tác NAFOSTED – The UK Academies”. Các hồ sơ không ghi rõ sẽ không được xử lý theo chương trình hợp tác.

Nhà khoa học nộp hồ sơ bản cứng cho NAFOSTED tại địa chỉ: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hồ sơ gửi qua đường bưu điện sẽ căn cứ theo dấu bưu điện.

Chi tiết về điều kiện, nội dung hỗ trợ và các thông tin khác liên quan đến hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia của Quỹ.

Thông tin thêm về The UK Academies xin xem tại: http://www.britac.ac.uk, http://www.raeng.org.uk

Thông tin liên hệ:

Chị Hoàng Thanh Vân, Chuyên viên Hợp tác quốc tế

Email: vanht@most.gov.vn; Tel: 04. 39367750 (máy lẻ 503)

* Quỹ Newton Việt Nam là một chương trình hợp tác phát triển về khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh trong thời gian 5 năm (2014-2019). Chương trình “Trao đổi nghiên cứu giữa các nhà khoa học” là một trong các chương trình được hỗ trợ bởi Quỹ Newton.