Print This Post

Thông báo phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC trong lĩnh vực Y sinh năm 2018

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Hội đồng nghiên cứu Y dược và sức khỏe Quốc gia – Úc (NHMRC) trân trọng thông báo Danh mục 07 đề tài được tài trợ năm 2018 trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC.

Danh mục các đề tài NAFOSTED – NHMRC được phê duyệt theo Quyết định số 181/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 23/10/2018.

DANH MỤC ĐỀ TÀI HỢP TÁC SONG PHƯƠNG NAFOSTED-NHMRC ĐƯỢC QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA TÀI TRỢ NĂM 2018

TT

Mã số đề tài Tên đề tài Chủ  nhiệm đề tài Tổ chức chủ trì Thời gian thực hiện
1 NHMRC.108.01-2018.02 Giải quyết một vấn đề y tế công cộng còn chưa được nhận thức đúng mức ở Việt Nam: thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm có đối chứng chương trình Resourceful Adolescent Program (RAP-V) để nâng cao sức khỏe tâm trí vị thành niên PGS.TS Nguyễn Thanh Hương Trường Đại học Y tế

công cộng

36
2 NHMRC.108.01-2018.11 Tăng cường ứng phó với sa sút trí tuệ: thiết lập hệ thống bằng chứng xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống sa sút trí tuệ ở Việt Nam PGS.TS Kim Bảo Giang Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y

Hà Nội

36
3 NHMRC.108.02-2018.01 Ứng dụng công nghệ mới mHealth nhằm tăng cường quản lý Lao Đa Kháng thuốc tại Việt Nam: Nghiên cứu V-SMART PGS.TS Nguyễn Viết Nhung Bệnh viện Phổi
Trung ương
36
4 NHMRC.108.02-2018.06 Tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm ở Việt Nam lồng ghép với các hoạt động của chương trình quốc gia loại trừ sốt rét GS.TS Nguyễn Văn Kính Bệnh viện Nhiệt đới

Trung ương

36
5 NHMRC.108.02-2018.09 Đánh giá hiệu quả và hiệu lực điều trị của primaquine ở bệnh nhân bị mắc sốt rét P. falciparum TS. Nguyễn Xuân Xã Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng

Trung ương

36
6 NHMRC.108.03-2018.04 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc đeo khẩu trang đến việc giảm thiểu phơi nhiễm ô nhiễm không khí khi tham gia giao thông và cải thiện sức khoẻ hô hấp ở trẻ em PGS.TS Phạm Lê An Đại học Y dược

TP HCM

36
7 NHMRC.108.03-2018.09 Ứng dụng phần mềm điện thoại thông minh để tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ ở phụ nữ đẻ mổ tại Việt Nam: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng PGS.TS Đinh Thị Phương Hòa Trường Đại học Y tế

công cộng

36

Cơ quan Điều hành Quỹ tiến hành thẩm định kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 11/2018, trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí trong tháng 12/2018, thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc điều chỉnh thuyết minh, dự toán kinh phí của đề tài và ký hợp đồng, cấp kinh phí thực hiện (dự kiến) trong tháng 1/2019.