Print This Post

Thông báo phê duyệt đợt 2 “Danh mục đề tài NCCB trong KHTN được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ” thực hiện từ năm 2012

Ngày 12/3/2012, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khoa học và công nghệ quốc gia đã phê duyệt đợt 2 Danh mục 73 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2012 (Quyết định số 12/QĐ-HĐQLQ). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị chủ trì Thời gian
thực hiện (tháng)
1 2 3 4 5 6
TOÁN HỌC (35 đề tài)
1 101.01-2011.05 Phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng và ứng dụng PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo Đại học Bách khoa Hà Nội 24
2 101.01-2011.06 Bất biến modular và Lý thuyết đồng luân GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
3 101.01-2011.10 Một số vấn đề trong giải tích biến phân và tối ưu hóa GS.TSKH Phan Quốc Khánh Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 24
4 101.01-2011.15 Một số hướng chọn lọc trong Giải tích toán học và ứng dụng PGS. TS Đinh Thanh Đức Đại học Quy Nhơn 24
5 101.01-2011.18 Nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính PGS.TS Hoàng Quốc Toàn Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
6 101.01-2011.20 Tính Cohen-Macaulay, tính catenary và môđun đối đồng điều địa phương PGS.TS Lê Thị Thanh Nhàn Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 24
7 101.01-2011.23 Một số nghiên cứu định tính  cho các bài toán điều khiển tối ưu với phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng TS. Bùi Trọng Kiên Đại học Xây dựng 24
8 101.01-2011.25 Lý thuyết định tính các phương trình vi phân hàm đạo hàm riêng PGS.TS Nguyễn Thiệu Huy Đại học Bách khoa Hà Nội 24
9 101.01-2011.26 Hình học của đường và mặt trong các không gian với mật độ PGS.TS Đoàn Thế Hiếu Đại học Sư phạm – Đại học Huế 24
10 101.01-2011.29 Hình học phức hyperbolic và hình học Diophantine GS.TSKH Đỗ Đức Thái Đại học Sư phạm Hà Nội 24
11 101.01-2011.30 Các bài toán biên đối với  hệ phương trình không dừng trong các trụ với đáy  không trơn và một số ứng dụng vào lý thuyết đàn hồi . GS. TSKH. Nguyễn Mạnh Hùng Đại học Sư phạm Hà Nội 24
12 101.01-2011.32 Nghiên cứu các tính chất của hàm số qua biến đổi Fourier GS. TSKH. Hà Huy Bảng Viện Toán học 24
13 101.01-2011.34 Một số khía cạnh hình học và số học của nhóm đại số PGS. TSKH. Phùng Hồ Hải Viện Toán học 24
14 101.01-2011.35 Các bài toán Buchi, Hensley cho các hàm phân hình và một số vấn đề liên quan PGS. TS Tạ Thị Hoài An Viện Toán học 24
15 101.01-2011.37 Các khía cạnh tính toán và tổ hợp của idêan mũ GS.TSKH Ngô Việt Trung Viện Toán học 24
16 101.01-2011.38 Một số bài toán về tối ưu và điều khiển hệ động lực chịu nhiễu bất định GS.TSKH Nguyễn Khoa Sơn Viện Toán học 24
17 101.01-2011.40 Số học, Hình học, và Đối đồng điều của Nhóm đại số và các vấn đề liên quan trên trường không đóng đại số GS.TS Nguyễn Quốc Thắng Viện Toán học 17
18 101.01-2011.41 Nghiên cứu tính trơn của nghiệm cho một số lớp phương trình vi phân PGS.TSKH
Nguyễn Minh Trí
Viện Toán học 24
19 101.01-2011.42 Toán tử giả vi phân, sóng nhỏ trên các trường thực, p-adic TSKH. Nguyễn Minh Chương Viện Toán học 24
20 101.01-2011.44 Các ánh xạ đa thức và ứng dụng PGS.TSKH
Hà Huy Vui
Viện Toán học 24
21 101.01-2011.46 Nhóm cơ bản và bất biến của các đa tạp chiều thấp TS. Vũ Thế Khôi Viện Toán học 24
22 101.01-2011.48 Đại số máy tính và Độ phức tạp tính toán GS.TSKH Lê Tuấn Hoa Viện Toán học 24
23 101.01-2011.49 Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương và lý thuyết bội GS.TSKH
Nguyễn Tự  Cường
Viện Toán học 24
24 101.01-2011.51 Ổn định  và điều khiển các hệ động lực  với trễ  biến thiên  mở rộng GS.TSKH Vũ Ngọc Phát Viện Toán học 24
25 101.01-2011.52 Giải tích đa trị và các bài toán cân bằng GS.TSKH Phạm Hữu Sách Viện Toán học 24
26 101.01-2011.54 Lý thuyết cân bằng và ứng dụng trong kinh tế GS.TSKH
Nguyễn Xuân Tấn
Viện Toán học 24
27 101.02-2011.01 Lý thuyết định tính và thuật toán giải một số lớp bài toán tối ưu và cân bằng GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên Viện Toán học 24
28 101.02-2011.09 Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất và ứng dụng PGS.TS Nguyễn Văn Quảng Đại học Vinh 24
29 101.02-2011.19 Phương pháp giải các bài toán cân bằng lồi và đơn điệu suy rộng: ứng dụng vào các mô hình cân bằng trong kinh tế GS.TSKH
Lê Dũng Mưu
Viện Toán học 24
30 101.02-2011.21 Lý thuyết hệ động lực và ứng dụng trong sinh thái và môi trường GS.TS Nguyễn Hữu Dư Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội 24
31 101.02-2011.39 Tối ưu toàn cục tất định: lý thuyết, phương pháp, thuật toán (phát triển + biên khảo cập nhật hiện trạng khoa học) GS. Hoàng Tụy Viện Toán học 24
32 101.02-2011.43 Điều kiện tối ưu cho nghiệm hữu hiệu của các bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn PGS.TS Đỗ Văn Lưu Viện Toán học 24
33 101.02-2011.45 Giải tích thô và Tính toán khoa học GS.TSKH Hoàng Xuân Phú Viện Toán học 24
34 101.02-2011.47 Lý thuyết số mũ Lyapunov và ứng dụng GS.TSKH
Nguyễn Đình Công
Viện Toán học 24
35 101.02-2011.50 Xác định điều kiện ban đầu, hệ số và biên trong các quá trình khuếch tán GS.TSKH
Đinh Nho Hào
Viện Toán học 24
TIN HỌC (1 đề tài)
1 102.99-2011.24 Phát triển phương pháp số  giải một số bài toán vật lý-toán  và môi trường PGS.TS Đặng Quang Á Viện Công nghệ thông tin 24
VẬT LÝ (25 đề tài)
1 103.01-2011.08 Dấu hiệu thông tin cấu trúc phân tử trong phổ phát xạ sóng hài bậc cao và ứng dụng PGS.TSKH Lê Văn Hoàng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí minh 24
2 103.01-2011.16 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất cao lên các tính chất cơ nhiệt và cumulants phổ hấp thụ tia X của màng mỏng, siêu mạng kim loại và bán dẫn, vật dẫn ion và kim loại, hợp kim đất hiếm GS.TS Vũ Văn Hùng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24
3 103.01-2011.18 Nghiên cứu lý thuyết  ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều( siêu mạng ,hố lượng tử , dây lượng tử ,…) GS.TS Nguyễn Quang Báu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 24
4 103.01-2011.27 Nghiên cứu phiếm hàm mật độ về các vật liệu từ nanô dựa trên các bon TS. Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội 24
5 103.01-2011.32 Mô phỏng các hạt nano từ tính PGS.TSKH Phạm Khắc Hùng Viện vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 24
6 103.01-2011.50 Nghiên  cứu cấu trúc pha trong  các  hệ  tương tác mạnh GS.TSKH Trần Hữu Phát Văn phòng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 24
7 103.01-2011.59 Nghiên cứu ứng dụng các hạt nano vàng trong chế tạo cảm biến sinh học xác định nồng độ của virus gây bệnh với độ nhạy cao. PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải Trường Đại học Khoa học tự nhiên 36
8 103.01-2011.63 Các đối xứng không giao hoán của các mô hình chuẩn mở rộng GS.TS Hoàng Ngọc Long Viên Vật lý 24
9 103.02-2011.05 Tương quan điện tử và sự chuyển pha trong  một số hệ phức hợp. PGS.TS Hoàng Anh Tuấn Viên Vật lý 24
10 103.02-2011.11 Nghiên cứu quá trình dich chuyển spin giữa những hạt nano từ tính bằng phương pháp ab initio PGS.TS Trần Hoàng Hải Viên Vật lý, Tp. Hồ Chí Minh 24
11 103.02-2011.20 Nghiên cứu mô hình hóa và mô phỏng các cấu trúc nano thấp chiều hướng tới các ứng dụng trong năng lượng và nano sinh học PGS.TS Vũ Ngọc Tước Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 24
12 103.02-2011.23 Nghiên cứu chế tạo, cấu trúc và tính chất của vật liệu từ  nhiệt ở dạng hợp kim Heusler và nguội nhanh PGS.TS Nguyễn Huy Dân Viện Khoa học vật liệu 24
13 103.02-2011.25 Hiệu ứng nhiều hạt trong cấu trúc lớp PGS.TS Nguyễn Quốc Khánh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp. Hồ Chí Minh 24
14 103.02-2011.29 Tương quan điện tử trong các chất điện môi tô pô và tới hạn lượng tử PGS.TS Trần Minh Tiến Viên Vật lý 24
15 103.02-2011.31 Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc trưng của hệ hạt từ nano thể rắn và thể lỏng đến hiệu ứng đốt nóng trong từ trường xoay chiều GS.TSKH Nguyễn Xuân Phúc Viện Khoa học vật liệu 24
16 103.02-2011.40 Nghiên cứu hiệu ứng tự đốt nóng và biến tính bề mặt dây nano ôxit kim loại bán dẫn nhằm ứng dụng cho cảm biến khí PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Hà Nội 36
17 103.02-2011.41 Nghiên cứu lý thuyết các tính chất truyền dẫn của các  cấu trúc nanô graphene GS.TSKH Nguyễn Văn Liễn (*) Viên Vật lý 24
18 103.02-2011.44 Chế  tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT-xBCT và nghiên cứu các tính chất điện môi, sắt điện, và  áp điện lớn của chúng. PGS.TS Lê Văn Hồng Viện Khoa học vật liệu 24
19 103.02-2011.62 Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ và độ rộng tần số làm việc của vật liệu có chiết suất âm TS. Vũ Đình Lãm Viện Khoa học Vật liệu 24
20 103.04-2011.21 Nghiên cứu cấu trúc và tương tác hạt nhân  qua  mô tả vi mô tán xạ hạt nhân – hạt nhân và các phản ứng trao đổi điện tích GS.TS Đào Tiến Khoa Viện Khoa học và Kỹ thuật hạn nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam 24
21 103.06-2011.03 Chế tạo và nghiên cứu hiệu ứng của chiều dầy lớp vỏ hợp kim, trong cấu trúc đa lớp, tới tính chất quang của nano tinh thể chấm lượng tử (là đơn chất hoặc hợp kim), nhằm ứng dụng trong quang tử nano. PGS.TS Phạm Thu Nga Viện Khoa học vật liệu 24
22 103.06-2011.14 Nghiên cứu tính chất quang học của các vật liệu nano có bề rộng dải cấm lớn nền ZnWO4, Zn2SnO4 và ZrTiO4 PGS.TS Nguyễn Văn Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 24
23 103.06-2011.37 Ảnh hưởng của hàng rào thế tại bề mặt tiếp giáp lõi/vỏ lên tính chất quang của cấu trúc nano loại II CdS/ZnSe PGS.TS Nguyễn Xuân Nghĩa (*) Viện Khoa học vật liệu 24
24 103.06-2011.51 Các mô hình lý thuyết và một số ứng dụng của các hệ nano, lượng tử, vật lý y sinh học và vật lý kinh tế GS.TSKH Nguyễn Ái Việt Viên Vật lý 24
25 103.99-2011.56 Lý thuyết lượng tử về phản ứng phi tuyến của khí điện tử trong các bán dẫn thấp chiều và ứng dụng PGS.TS Trần Công Phong Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế 24
HÓA HỌC (4 đề tài)
1 104.01-2011.02 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của thân cây ngũ linh chỉ TS
Nguyễn Thị Thanh Mai
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh 24
2 104.01-2011.54 Nghiên cứu phân lập các hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính  α-glucosidase và α-amylase từ nguồn dược liệu Việt Nam TS Nguyễn Tiến Đạt Viện Hóa Sinh biển 36
3 104.03-2011.11 Nghiên cứu tổng hợp các vật liệu xúc tác quang mới cho phản ứng tách nước và oxi hóa các hợp chất hữu cơ có trong dung dịch nước PGS.TS Võ Viễn Trường Đại học Quy Nhơn 24
4 104.07-2011.15 Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại để xác định cơ sở khoa học của phương pháp lựa chọn, phân loại và dự báo chính xác các tác nhân sinh học, hóa học có khả năng khử độc cho môi trường bị nhiễm các chất xenobiotic và kim loại nặng GS.TSKH
Đỗ Ngọc Khuê
Viện Công nghệ mới, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự 24
KHOA HỌC SỰ SỐNG (4 đề tài)
1 106.03-2011.59 Tối ưu hóa môi trường cho sản xuất chế phẩm trợ sinh từ Streptomyces sp. A1 và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm trong ao nuôi tôm tại tỉnh Thừa Thiên- Huế TS. Ngô Thị Tường Châu Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  – Bộ GD-ĐT 24
2 106.05-2011.35 Nghiên cứu Lectintais tổ hợp ái lực cao từ rong đỏ, carrageenophyte TS. Lê Đình Hùng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha trang – Viện KH&CN Việt Nam 24
3 106.12-2011.13 Xác định một số loài giun tròn từ động vật truyền sang người tại Việt Nam sử dụng phương pháp hình thái học và sinh học phân tử mới PGS.TS. Nguyễn Văn Đề Trường Đại học Y Hà Nội – Bô Y tế 24
4 106.15-2011.14 Nghiên cứu đa dạng sinh học và  tiến hóa phân tử  của khu hệ thú (Mammalia) ở  một số hệ sinh thái rừng nhiệt đới phía bắc Việt Nam PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện KH&CN Việt Nam 36
CƠ HỌC (4 đề tài)
1 107.04-2011.13 Dao động ngẫu nhiên và điều khiển dao động GS. TSKH Nguyễn Đông Anh Viện cơ học 24
2 107.02-2011.12 Đồng nhất hóa vật liệu không đồng nhất và thích nghi kết cấu PGS TSKH Phạm Đức Chính Viện cơ học 24
3 107.02-2011.10 Mô phỏng đa thang ứng xử cơ học vật liệu composite cốt ống các bon kích cỡ na nô TS. Lê Minh Quý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 24
4 107.02-2011.08 Phân tích uốn và  dao động của tấm, vỏ composite có và  không xét đến tương tác chất lỏng-kết cấu GS. TS. Trần Ích Thịnh Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 24

(*) đang xem xét điều kiện về hoàn thành đề tài 2009-2011