Print This Post

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Theo kế hoạch hoạt động năm 2018, nhằm mục đích cung cấp thông tin về các chương trình tài trợ, hỗ trợ cũng như đánh giá kết quả hoạt động giai đoạn 2008 – 2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên đề giới thiệu một số quy định về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ và Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018” vào ngày 28/11/2018 tại Hà Nội. Do có sự thay đổi về quy mô Hội nghị, Quỹ trân trọng thông báo tới các nhà khoa học đã đăng ký tham dự địa điểm chính xác như sau:

– Hội nghị tập huấn chuyên đề giới thiệu một số quy định về các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ 

Thời gian: 08:30 – 12:00 ngày 28/11/2018 (Đăng ký đại biểu từ 08:00)

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Hội nghị khoa học báo cáo một số kết quả nghiên cứu do Quỹ tài trợ giai đoạn 2008 – 2018

Thời gian: 14:00 – 17:00 ngày 28/11/2018 (Đăng ký đại biểu từ 13:30)

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 33C Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tải chương trình Hội nghị/Hội thảo tại đây.