Print This Post

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – 10 năm hình thành và phát triển

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia được thành lập theo Nghị định số 122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ và khai trương hoạt động từ tháng 2/2008. Việc ra đời và đi vào hoạt động của Quỹ được đánh giá là một trong những dấu ấn quan trọng trong tiến trình đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ. Qua mười năm hoạt động, Quỹ đã khẳng định được vai trò tích cực trong thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trên phạm vi cả nước, trở thành một thương hiệu gắn với chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam, được cộng đồng các nhà khoa học đánh giá là bước đột phá trong đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở nước ta.

Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng Lê Đình Tiến – Chủ tịch HĐQL Quỹ và các thành viên HĐQL Quỹ tại Lễ Khai trương

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tháng 2/2008

Thứ trưởng Lê Đình Tiến – Chủ tịch HĐQL Quỹ và TS Phan Hồng Sơn – Giám đốc CQĐH Quỹ tại Lễ Khai trương

Quỹ bắt đầu triển khai các hoạt động tài trợ, hỗ trợ từ năm 2009 với chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, trong đó thiết lập cơ chế quản lý khoa học thúc đẩy chất lượng và hội nhập trong hoạt động KH&CN. Sau đó, hoạt động của Quỹ từng bước được mở rộng về lĩnh vực, đối tượng và phương thức tài trợ, hỗ trợ. Giai đoạn 2015-2018, Quỹ thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động mới do Chính phủ ban hành theo Nghị định 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014. Các hoạt động của Quỹ hướng tới tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình tài trợ, hỗ trợ, thống nhất phương thức tổ chức thực hiện giữa lĩnh vực KHTN&KT và KHXH&NV, tăng cường hỗ trợ nhóm nghiên cứu mạnh, nguồn lực KH&CN, hoạt động hợp tác quốc tế. Đến nay đã có trên 10.000 lượt nhà khoa học tham gia nghiên cứu, trên 2.400 tiến sỹ được đào tạo, trên 4.000 bài báo ISI được công bố thông qua trên 2.700 đề tài nghiên cứu được Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Với tôn chỉ hoạt động đảm bảo cao nhất về chất lượng nghiên cứu và thực hiện đánh giá, xem xét tài trợ một cách khách quan, hoạt động của Quỹ đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng các nhà khoa học. Các nhà khoa học có cơ hội bình đẳng trong tiếp cận nguồn vốn tài trợ từ Quỹ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của mình. Có thể nói, như nhận định của một số nhà khoa học, Quỹ đã phần nào tạo nên niềm tin cho cộng đồng khoa học về một môi trường học thuật lành mạnh.

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia. Nhằm chuẩn bị tổng kết và đánh giá hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018, trong hai ngày 28/11 và 05/12/2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018 và Hội nghị báo cáo kết quả 10 năm hoạt động của Quỹ.

Hội thảo khoa học được tổ chức với mong muốn ghi nhận các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức khoa học công nghệ về chính sách và kết quả tài trợ, hỗ trợ của Quỹ trong thời gian mười năm hoạt động, để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Các thông tin, ý kiến ghi nhận tại Hội thảo là cơ sở để Quỹ hoàn thiện, báo cáo kết quả tại Hội nghị tổng kết 10 năm.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ các cá nhân, tổ chức để làm cơ sở đề xuất lộ trình cho giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến đóng góp vui lòng gửi về email nafosted@most.gov.vn.