Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK năm 2016

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo, Quỹ dự kiến tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài thuộc đợt tiếp nhận năm 2016 của chương trình. Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.    

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý online của Quỹ: https://www.nafosted.gov.vn/oms_ns/thông qua tài khoản cá nhân đã được thông báo, chuẩn bị báo cáo theo mẫu và hướng dẫn trên hệ thống, gửi cho Quỹ trực tiếp qua mạng.

2. In 01 bản báo cáo từ hệ thống kèm theo các minh chứng về kết quả thực hiện, lấy xác nhận của tổ chức chủ trì đề tài (lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu) và gửi tới Quỹ theo địa chỉ sau đây:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác NAFOSTED – RCUK năm 2016)

Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 30/11/2018 (Thứ sáu)

Kết quả đánh giá báo cáo định kỳ là căn cứ cho việc cấp kinh phí đợt tiếp theo của đề tài.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tiến hành đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài ngay sau thời hạn trên, dự kiến sẽ thông báo kết quả và cấp tiếp kinh phí đợt tiếp theo tới các đề tài trong tháng 12/2018.

Lưu ý: Đối với các đề tài nộp báo cáo sau thời hạn tiếp nhận, việc đánh giá định kỳ sẽ được hoãn đến đợt đánh giá tiếp theo, đồng thời việc cấp kinh phí cũng sẽ chậm lại theo thời gian tương ứng.