Print This Post

Thông báo tiếp nhận Báo cáo định kỳ đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ năm 2020 (36 tháng)

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ với các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài, Quỹ tổ chức đánh giá định kỳ tình hình thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật do Quỹ tài trợ năm 2020 (36 tháng) (ký hợp đồng tháng 10/2020).

Đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài, tình hình sử dụng kinh phí của đề tài và gửi tới Quỹ. Kết quả đánh giá định kỳ là căn cứ để quyết định việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Báo cáo gửi đến Quỹ thông qua 2 bước:

1. Truy cập vào hệ thống quản lý đề tài trực tuyến (OMS) của Quỹ thông qua tài khoản cá nhân, cập nhật thông tin báo cáo theo hướng dẫn và gửi tới Quỹ.

Link truy cập hệ thống OMS: https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns/

2. Sau khi hoàn thiện báo cáo trên hệ thống OMS, nhà khoa học gửi hồ sơ tới Quỹ theo 1 trong 2 cách sau:

Nộp hồ sơ điện tử (ký số)

– Ký số (bằng USB Token) chữ ký của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì lên tệp hồ sơ (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính) và tải lên hệ thống OMS.

Nộp hồ sơ bằng bản giấy

– In hồ sơ được xuất ra từ hệ thống OMS (bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo tài chính), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

– Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Quỹ NAFOSTED – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Quỹ khuyến khích nhà khoa học, tổ chức chủ trì thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số điện tử).

Thời hạn tiếp nhận báo cáo: Trước 17h00 ngày 31/10/2022 (thứ Hai).

(Hệ thống OMS sẽ tự động đóng sau thời gian trên).

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo kết quả đánh giá định kỳ tới các chủ nhiệm đề tài trong tháng 11/2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại:

– Hỗ trợ về chuyên môn: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 201 – 209)

– Hỗ trợ về tin học, hệ thống OMS: 024. 3936 7750 (Máy lẻ: 801; 802)

Tin: Phòng KHTN&KT