Print This Post

Triển khai hệ thống theo dõi hồ sơ đề tài do NAFOSTED tài trợ dành cho các Tổ chức chủ trì

Cuối tháng 4/2022, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã tổ chức Hội nghị về tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ do NAFOSTED tài trợ, hỗ trợ cho các Tổ chức chủ trì (TCCT) khu vực phía Nam. Tiếp thu ý kiến của các TCCT tại Hội nghị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý các đề tài do Quỹ tài trợ, Quỹ đã triển khai xây dựng hệ thống theo dõi hồ sơ đề tài dành cho các TCCT.

Hệ thống gồm các chức năng: theo dõi đề tài được tài trợ, theo dõi cấp kinh phí, tình hình thực hiện đề tài, thống kê kinh phí, xem thông tin nhà khoa học thuộc tổ chức quản lý, gửi và nhận công văn tới Quỹ…

Các TCCT có nhu cầu truy cập khai thác thông tin, vui lòng gửi công văn (bản cứng, được ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ – tải mẫu tại đây) đến Quỹ theo địa chỉ:

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quỹ sẽ thực hiện cung cấp tài khoản sau khi nhận được công văn đề nghị của TCCT.

Mọi thắc mắc và kiến nghị xin gửi về địa chỉ email nafosted@most.gov.vn để được hỗ trợ.

          

Giao diện Hệ thống theo dõi hồ sơ đề tài dành cho TCCT

Tin: Bộ phận CNTT – Văn phòng Quỹ