Print This Post

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học

Nhằm mục đích tạo diễn đàn trao đổi với các nhà khoa học, nhà quản lý về việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KH&CN trình độ cao ở các trường Đại học theo Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia (Quỹ) dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học với sự chủ trì của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin Hội nghị như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08:00 – 12:00, thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường A.103, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Đại biểu tham dự: Đại diện Lãnh đạo các trường Đại học khu vực miền Nam và miền Trung, nhà khoa học đang thực hiện đề tài của Quỹ, nhà khoa học quan tâm đến các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

4. Nội dung Hội nghị

– Yêu cầu thúc đẩy hoạt động nghiên cứu KHCN và phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu KHCN trình độ cao ở các trường Đại học trong giai đoạn hiện nay

– Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học và nguồn nhân lực trình độ cao tại trường Đại học

– Triển khai các nghiên cứu xuất sắc và nhóm nghiên cứu mạnh tại trường Đại học

– Các chương trình tài trợ, hỗ trợ nghiên cứu của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

– Tọa đàm: Thúc đẩy các nghiên cứu khoa học xuất sắc, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh ở các trường Đại học.

Để việc tổ chức Hội thảo được chu đáo, Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia trân trọng đề nghị các đại biểu quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo tại đường link https://forms.gle/ECZNFxfWr8hsmQu56.

Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ chị Vũ Quỳnh Trang, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (Điện thoại: 024 3936 7750 – Số máy lẻ: 505, email: trangvq@most.gov.vn)

Tin: NAFOSTED