Print This Post

Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ III họp phiên thứ 7

Tháng 3/2023, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức phiên họp thứ 7 của Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQL) nhiệm kỳ III. Phiên họp do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang – Chủ tịch HĐQL Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia chủ trì. Tham gia phiên họp có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và Lãnh đạo Cơ quan điều hành Quỹ.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kết luận tại phiên họp lần thứ 6 Hội đồng quản lý nhiệm kỳ III, kế hoạch hoạt động năm 2023 và tình hình triển khai các hoạt động của Quỹ trong Quý I/2023. Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành (CQĐH) Quỹ đã bám sát kế hoạch được giao và hoàn thành cấp kinh phí cho ~900 đề tài Quỹ tài trợ; tăng cường hoạt động truyền thông về vai trò của khoa học cơ bản; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi các văn bản quản lý các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

Ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc CQĐH Quỹ báo cáo tại phiên họp

Đối với kế hoạch hoạt động năm 2023 và tình hình triển khai các công việc trong Quý I/2023, Giám đốc CQĐH Quỹ đã báo cáo chi tiết về kế hoạch triển khai các chương trình do Quỹ tài trợ, hỗ trợ; đề án Lịch sử Việt Nam; chương trình cho vay, bảo lãnh vốn vay và các hoạt động hợp tác quốc tế, thông tin truyền thông sẽ triển khai trong năm 2023. Giám đốc CQĐH Quỹ cũng báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản lý Quỹ về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung thảo luận về các nội dung bao gồm rà soát, hoàn thiện khung thể chế đối với các hoạt động của Quỹ; thúc đẩy phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ khoa học công nghệ trình độ cao tại trường đại học theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại phiên họp ngày 31/1/2023; phương án xử lý các thay đổi trong quá trình triển khai đề tài do Quỹ tài trợ, các đề nghị hỗ trợ nâng cao năng lực KHCN quốc gia; liêm chính trong nghiên cứu khoa học; khai thác và sử dụng nguồn vốn Quỹ KH&CN của doanh nghiệp…

Chủ tịch HĐQL Quỹ – Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu kết luận tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nhất trí với báo cáo do Cơ quan điều hành Quỹ đề xuất, đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ tiếp tục bám sát kế hoạch hoạt động để triển khai công việc, đồng thời nghiên cứu đẩy mạnh chất lượng các chương trình tài trợ; rà soát các bất cập, vướng mắc trong văn bản quản lý liên quan đến hoạt động Quỹ để kịp thời báo cáo, đề nghị sửa đổi trong thời gian tới./.

Tin: NAFOSTED

Bài viết liên quan