Print This Post

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt làm việc với Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”

Ngày 23/03/2023, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã có buổi làm việc với đại diện Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án “Nghiên cứu, Biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”. Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang, đại diện Lãnh đạo Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ).

 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học đề án, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ đã có báo cáo tóm tắt về quá trình triển khai và kết quả thực hiện Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”. Các nhà khoa học là thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học đề án cũng thảo luận và đề xuất các công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới để tiến tới công bố các kết quả Đề án, từng bước xuất bản các tập của Bộ Lịch sử Việt Nam trước năm 2025.


Đại diện Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án “Nghiên cứu, Biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang có ý kiến về quá trình triển khai Đề án, trong đó đánh giá rất cao nỗ lực, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học Đề án đứng đầu là Cố GS. Phan Huy Lê để có được sản phẩm là 33 tập bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam đã được nghiệm thu cấp quốc gia. Đây là một trong những Đề án khoa học đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, thu hút số lượng lớn các nhà khoa học tham gia biên soạn, được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ hết sức quan tâm. Thứ trưởng cũng đồng ý với kiến nghị của Ban Chủ nhiệm Đề án về việc cần tiếp tục hoàn thiện bản thảo, tiến tới công khai và xuất bản các kết quả của Đề án. Đây là nhiệm vụ khoa học quan trọng và rất cần thiết, cần được tập trung đầu tư về nguồn lực con người, tài chính. Thứ trưởng mong muốn trong thời gian tới các nhà khoa học trong Ban chủ nhiệm, Hội đồng khoa học của Đề án tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến cùng Tổ công tác mới được Bộ trưởng Bộ KH&CN ký quyết định thành lập xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc cụ thể, hiệu quả, sớm hoàn thành công tác rà soát, xin ý kiến, tiến tới công bố, công khai kết quả Đề án, làm cơ sở cho việc tổ chức xuất bản Bộ Lịch sử Việt Nam vào năm 2025.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết Lãnh đạo Bộ KH&CN xác định rõ Đề án Biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam là một đề án lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về khoa học lịch sử mà còn cả về chính trị, văn hóa, xã hội. Bộ KH&CN ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn các cố gắng, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học của Đề án đã phối hợp chặt chẽ với Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên trong việc tổ chức triển khai, đánh giá, tiếp nhận và rà soát kết quả sau đánh giá nghiệm thu cấp Quốc gia các nhiệm vụ thuộc Đề án. Do đây là Đề án lớn, đặc biệt quan trọng, Bộ KH&CN đã thành lập một Tổ công tác để rà soát các nội dung kết quả thực hiện Đề án còn có ý kiến khác nhau (Quyết định số 188/QĐ-BKHCN ngày 22/02/2023) nhằm tiếp tục hoàn thiện, tiến tới công bố, xuất bản các tập của Bộ Lịch sử Việt Nam theo mong muốn của các nhà khoa học.

Bộ trưởng ghi nhận đề xuất của các nhà khoa học trong Ban Chủ nhiệm đề án, coi nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng bản thảo các tập của Bộ Lịch sử Việt Nam là một nhiệm vụ khoa học quan trọng, cấp thiết, cần được khẩn trương triển khai nhằm công bố, xuất bản các kết quả Đề án trước năm 2025. Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học tham gia biên soạn, các thành viên Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khoa học của Đề án tiếp tục tập trung trí tuệ, phối hợp, hết sức khẩn trương nhưng cũng hết sức cẩn trọng hoàn thành các nhận xét, đánh giá kết quả Đề án, hoàn thiện bản thảo Bộ Lịch sử Việt Nam  với chất lượng cao nhất. Bộ trưởng giao Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia phối hợp với Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên, Vụ Kế hoạch tài chính hướng dẫn, tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ khoa học của các nhà khoa học, khẩn trương xử lý theo quy định hiện hành.

Tin: Phòng KHXH&NV, NAFOSTED