Print This Post

Thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với các tổ chức KH&CN khu vực phía Nam

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, nhằm mục đích đánh giá kết quả tài trợ, hỗ trợ và tiếp nhận các ý kiến của các tổ chức KH&CN về hoạt động giai đoạn 2008 – 2018, Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ đối với các tổ chức KH&CN khu vực phía Nam vào sáng ngày 16/7/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều hành Quỹ hy vọng sẽ tiếp nhận các ý kiến tham luận của đại diện các tổ chức KH&CN đã tham gia các chương trình tài trợ/hỗ trợ của Quỹ tại Hội nghị. Các ý kiến từ đơn vị sẽ là cơ sở để Quỹ tiếp tục hoàn thiện các chương trình tài trợ hỗ trợ, có những điều chỉnh hợp lý trong công tác quản lý điều hành để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến sẽ có khoảng 20 tổ chức KH&CN thuộc các lĩnh vực KHTN&KT và KHXH&NV tham dự. Chương trình Hội nghị xem tại đây.

Đăng ký tham dự và cung cấp thông tin cho Hội nghị tại đường dẫn: https://bit.ly/2Zwgkvv.

Cùng ngày 16/7/2019 (chiều), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tổ chức Hội nghị khoa học trao đổi kinh nghiệm công bố quốc tế dành cho các nhà khoa học tham gia chương trình tài trợ của Quỹ.