Print This Post

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường”

Trong những năm gần đây, các nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Trái Đất và Môi trường đã đạt được những thành tựu đáng kể. Trong số đó, nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) phối hợp với Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học trái đất và môi trường”

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo cơ hội để các nhà khoa học trong và quốc tế trình bày những kết quả nghiên cứu mới, chia sẻ những thành tựu, ý tưởng sáng tạo. Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường, tăng cường năng lực nghiên cứu và hội nhập quốc tế cho các nhà khoa học trong nước, khẳng định vị thế và phát huy hiệu quả khoa học, uy tín của các nhóm nghiên cứu.

Thời gian: 01 ngày, ngày 29 tháng 11 năm 2019 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh

              01 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết về Hội thảo được đăng tải ở Website của Quỹ NAFOSTED: http://carees-conf.nafosted.gov.vn/

Thông tin chi tiết liên hệ qua email hoặc số điện thoại:

Anh Tô Như Huỳnh

Email: tnhuynh@most.gov.vn

CQ: 02439367750 – Máy lẻ:205