Print This Post

Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018 tại Hà Nội

Thực hiện kế hoạch công tác 2018, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ và Hội nghị khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018 tại Hà Nội.

Thời gian:     Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Địa điểm:      Hà Nội

Chương trình cụ thể như sau:

Buổi sáng: Hội nghị tập huấn chuyên đề hướng dẫn các quy định của Quỹ

Để đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn, trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tại link: https://goo.gl/hYza4Z. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 23/11/2018.

Thời gian Nội dung
08:30 – 08:40 Khai mạc Hội nghị
08:40 – 09:00 Thông tin chung về hoạt động của Quỹ. Thông tin về các chương trình tài trợ/hỗ trợ

Một số kết quả hoạt động của Quỹ giai đoạn 2008 – 2017

09:00 – 09:15 Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký tài trợ và triển khai chương trình Nghiên cứu cơ bản
09:15 – 09:30 Giới thiệu Danh mục tạp chí quốc tế và quốc gia uy tín lĩnh vực KHXH&NV ban hành năm 2017
(Theo Quyết định số 224/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 8/11/2017)
09:30 – 09:45 Giới thiệu chương trình tài trợ nhiệm vụ KH&CN tiềm năng
(Theo Thông tư 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014)
09:45 – 10:00 Nghỉ giải lao
10:00 – 11:30 Trao đổi, thảo luận
11:30 Bế mạc Hội nghị

 

Buổi chiều: Hội thảo khoa học chuyên đề đánh giá hoạt động tài trợ/hỗ trợ của Quỹ giai đoạn 2008 – 2018

Để đăng ký tham dự Hội thảo khoa học, trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tại link: https://goo.gl/Q54EN6. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 23/11/2018.

Thời gian Nội dung
14:00 – 14:15 Khai mạc Hội thảo
14:15 – 15:00 Tổng quan về chính sách, phương thức tài trợ, tác động của các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

– Công bố quốc tế và khuyến khích hội nhập quốc tế trong các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

– Phương thức đánh giá, xem xét tài trợ của HĐKH

– Kết quả triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

15:00 – 15:40 Đánh giá tác động của chương trình NCCB tới nguồn lực khoa học công nghệ của các tổ chức KHCN

– Nhà khoa học (Chủ nhiệm đề tài)

– Nhà khoa học (Nhà khoa học trẻ)

– Đại diện Tổ chức chủ trì

15:40 – 15:45 Nghỉ giải lao
15:45 – 17:00 Trao đổi, thảo luận về chính sách, cơ chế hoạt động, kết quả, tác động của các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ

– Trao đổi của các thành viên HĐKH

– Trao đổi của nhà khoa học, tổ chức chủ trì

– Trao đổi của HĐQL, CQĐH Quỹ

17:00 Bế mạc

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 23/11/2018.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Vũ Quỳnh Trang – Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Số điện thoại: (024) 3936 7750 – Số máy lẻ: 505