Print This Post

Thông báo tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ tài trợ

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022, nhằm mục đích hỗ trợ cho các nhà khoa học tổ chức, thực hiện nhiệm vụ do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia (Quỹ) tài trợ/hỗ trợ được thuận lợi, Quỹ dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Nội dung:

– Thông tin về các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

– Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai nhiệm vụ do Quỹ tài trợ.

– Quản lý tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Hướng dẫn đăng ký sáng chế đối với đề tài tiềm năng/ứng dụng.

2. Đối tượng chính mời tham dự: chủ nhiệm đề tài, nhà khoa học thuộc các nhóm nghiên cứu khu vực phía Bắc đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ.

3. Thời gian: từ 14h00 – 17h00, Thứ Tư, ngày 07/12/2022

4. Địa điểm: Hà Nội

5. Đăng ký tham dự:

Để việc tổ chức Hội nghị được chu đáo, Quỹ trân trọng đề nghị các nhà khoa học đăng ký tham dự Hội nghị tại đường link https://forms.gle/eziHvSgEFwMuomKk6 đến hết ngày 05/12/2022.

 

Tin: NAFOSTED