Print This Post

Hội nghị chuyên đề về tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ tài trợ

Hội nghị chuyên đề về tổ chức và triển khai đề tài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) tài trợ được tổ chức tại Hà Nội ngày 7/12/2022 vừa qua đã thu hút sự tham dự của ~200 đại biểu là nhà khoa học, nhà quản lý nhiệm vụ do Quỹ tài trợ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam. Trường Đại học Thương mại là đơn vị phối hợp, hỗ trợ tổ chức Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào ba nội dung chính bao gồm: 1) Thông tin về các hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ; 2) Một số lưu ý trong quản lý thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ (chuyên môn / hành chính / tài chính); 3) Hướng dẫn các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ cho các chủ nhiệm đề tài chương trình nghiên cứu ứng dụng, nhiệm vụ tiềm năng.

     

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đỗ Phương Lan, Phó Giám đốc Cơ quan điều hành (CQĐH) Quỹ cho biết, Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ (KHCN) triển khai thuận lợi, hiệu quả hoạt động nghiên cứu được Quỹ tài trợ, hỗ trợ.

Tại Hội nghị, ông Phạm Đình Nguyên – Giám đốc CQĐH Quỹ giới thiệu tổng quan về hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ, trong đó làm rõ yêu cầu, mục tiêu đối với từng chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Giám đốc CQĐH Quỹ mong muốn các nhà khoa học, các tổ chức KHCN cùng phối hợp với Quỹ trong việc hoàn thiện chính sách, triển khai chính phủ điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc tiếp cận các chương trình tài trợ, hỗ trợ và triển khai nghiên cứu khoa học.

Đại diện bộ phận quản lý chuyên môn đề tài, bà Trương Thị Thanh Huyền – phụ trách phòng Khoa học tự nhiên và kỹ thuật trình bày báo cáo về những lưu ý trong quá trình quản lý thực hiện nhiệm vụ do Quỹ tài trợ. Báo cáo đã cung cấp thông tin tổng quan về các loại hình đề tài/nhiệm vụ do Quỹ tài trợ, căn cứ pháp lý của các chương trình tài trợ và quy trình tổ chức thực hiện, nêu rõ các nội dung cần lưu ý trong quá trình thực hiện đề tài như báo cáo định kỳ, thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài, báo cáo kết quả nghiệm thu đề tài và một số lưu ý khác (liêm chính trong nghiên cứu…).

Đại diện bộ phận quản lý tài chính đề tài, bà Phan Thị Minh Nguyệt – Trưởng phòng Tài chính Kế toán đã trình bày báo cáo về quản lý tài chính đối với đề tài do Quỹ tài trợ, hướng dẫn các quy định liên quan đến đấu thầu mua sắm và quản lý tài sản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhằm hỗ trợ cho các chủ nhiệm chương trình ứng dụng, tiềm năng về các thủ tục liên quan đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Quỹ đã mời ông Hoàng Minh Thanh – Trung tâm thẩm định sáng chế, Cục Sở hữu trí tuệ trình bày báo cáo hướng dẫn các thủ tục, các lưu ý liên quan.

Trong phần trao đổi thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cho biết nguồn tài trợ của Quỹ đã góp phần quan trọng hỗ trợ cho nhiều nhà khoa học triển khai hoạt động nghiên cứu, đào tạo lực lượng nghiên cứu tại các tổ chức KHCN. Các nhà khoa học đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ đánh giá cao hệ thống quản lý đề tài trực tuyến của Quỹ cùng thủ tục hành chính gọn nhẹ, thuận tiện, tạo điều kiện tối đa cho các nhà khoa học. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến danh mục tạp chí do Quỹ ban hành, các thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài, thủ tục nghiệm thu đề tài cũng như thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế đối với sản phẩm đề tài tiềm năng/ứng dụng. Những thắc mắc và góp ý của các đại biểu được các cán bộ Quỹ giải đáp cụ thể.

   

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hàng năm, Quỹ định kỳ tổ chức các Hội nghị cung cấp thông tin về hoạt động của Quỹ, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học, các tổ chức KHCN trong triển khai nghiên cứu khoa học, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ./.

Tin: NAFOSTED