Print This Post

Thông báo triển khai ký điện tử đối với các hợp đồng thực hiện đề tài, nhiệm vụ, hoạt động do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ số tại Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại các Quyết định số 3283/QĐ-BKHCN ngày 27/11/2020 và 3759/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ áp dụng phương thức ký điện tử đối với các hợp đồng thực hiện đề tài, nhiệm vụ hoặc hoạt động do Quỹ tài trợ, hỗ trợ kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Việc tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng sẽ được thực hiện theo phương thức trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công của Quỹ. Theo đó, Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài sẽ thực hiện ký, đóng dấu số trên hồ sơ, hợp đồng, văn bản có liên quan, gửi tới Quỹ trên hệ thống quản lý trực tuyến thay cho việc gửi hồ sơ bản giấy được ký, đóng dấu gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Văn phòng Quỹ như trước.

Hướng dẫn chi tiết liên quan sẽ được thông báo tới tổ chức, cá nhân liên quan khi tham gia và được tài trợ, hỗ trợ trong các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ.

Để có thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Một cửa: 024 3936 7750 – máy lẻ: 0, 601 hoặc 608.

Bộ phận Tin học: 024 3936 7750 – máy lẻ: 801/802.

Email: nafosted@most.gov.vn

Lưu ý: Các hỗ trợ qua điện thoại chỉ thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Xin trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và phối hợp thực hiện./.

Chữ ký số/con dấu số (token) là một thiết bị đã được mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của tổ chức/cá nhân, dùng ký thay cho chữ ký/con dấu thông thường(ký tay, ký/đóng dấu trực tiếp) trên các loại văn bản và tài liệu số thực hiện qua mạng internet hoặc các giao dịch điện tử.

Để có chữ ký số/con dấu số, tổ chức/cá nhân cần đăng ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được cấp phép bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. (Tham khảo Danh sách tại đây)

Ký số/đóng dấu số là thực hiện gán chữ ký số/con dấu số (đã đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số) trên văn bản, tài liệu số (việc ký hoặc đóng dấu trực tiếp, sau đó scan văn bản không được gọi là ký số/đóng dấu số).

Thông tin chi tiết về chữ ký số và các nội dung liên quan tới văn bản ký số được quy định tại Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Tin: BP Công nghệ thông tin