Print This Post

Thông báo về việc Báo cáo định kỳ và cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC do Quỹ tài trợ năm 2018

Theo Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – NHMRC, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo về tổ chức đánh giá định kỳ (lần 2) tình hình thực hiện các đề tài thuộc Chương trình. Kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài.

Mẫu báo cáo định kỳ bao gồm:

– Báo cáo tình hình thực hiện đề tài (tải mẫu tại đây);

– Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài (tải mẫu tại đây).

Thời hạn:

– Ngày 19/2/2021 (Thứ Sáu), đối với các đề tài ký hợp đồng thực hiện vào tháng 01/2019.

– Ngày 15/6/2021 (Thứ Ba), đối với các đề tài ký hợp đồng thực hiện vào thời gian tháng 04 & tháng 05/2019.

Địa chỉ gửi Hồ sơ:

– Hồ sơ bản mềm qua email: nafosted@most.gov.vn, cc tuanla@most.gov.vn;

– Hồ sơ bản cứng (đầy đủ chữ ký và xác nhận của Tổ chức chủ trì) qua địa chỉ:

Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Ngoài phong bì ghi rõ: Báo cáo định kỳ Chương trình NAFOSTED – NHMRC)

Lưu ý: nội dung báo cáo bản cứng và bản mềm phải trùng khớp. Quỹ sẽ sử dụng bản mềm trong quá trình đánh giá đề tài.

Cơ quan điều hành Quỹ dự kiến sẽ tiến hành đánh giá và cấp tiếp kinh phí (đối với các đề tài thực hiện tốt, theo đúng tiến độ) hoặc thông báo các lưu ý và yêu cầu bổ sung (đối với các đề tài chưa đáp ứng tiến độ) lần lượt trong tháng 3/2021 và tháng 7/2021.

(Thông báo này cũng đồng thời gửi tới các CNĐT và TCCT qua email).

Tin: Phòng KHTN&KT (Lê Anh Tuấn)

Bài viết liên quan