Print This Post

Thông báo về việc cấp kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN&KT và KHXH&NV

Hiện nay, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đang thực hiện thủ tục xin cấp vốn đợt tiếp theo năm 2019. Dự kiến, nguồn vốn sẽ được cấp vào cuối tháng 7/2019. Vì vậy, đối với các đề tài mới ký hợp đồng, các đề tài đã được đánh giá định kỳ có đủ điều kiện được cấp tiếp kinh phí (bao gồm một số đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn), Quỹ sẽ cấp kinh phí sau khi được bổ sung nguồn vốn (dự kiến vào tháng 8/2019).

Kính thông báo để các tổ chức chủ trì được biết và hỗ trợ nhóm nghiên cứu triển khai đề tài theo kế hoạch nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn.

Tin: NguyệtPTM