Print This Post

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2018 đợt 1 và các đề tài trên 24 tháng của năm 2016, 2017

Theo quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp theo đối với các đề tài năm 2018 đợt 1 (đợt ký hợp đồng tháng 6/2018) và các đề tài trên 24 tháng của năm 2016, 2017, Quỹ đề nghị các chủ nhiệm đề tài phối hợp với các tổ chức chủ trì đề tài lập báo cáo định kỳ về tiến độ, kết quả thực hiện đề tài và gửi tới Quỹ.

Hồ sơ đánh giá định kỳ kết quả thực hiện đề tài gồm:

  • Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài (Mẫu NCCB06);
  • Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng kinh phí (Mẫu Phụ lục số 01/CT-NAFOSTED);
  • Kết quả minh chứng cho các nội dung công việc đã thực hiện và sản phẩm nghiên cứu khoa học của đề tài.

Hồ sơ được gửi tới Quỹ bằng cả hai hình thức:

  • Bản mềm gửi tới Quỹ qua email: nafosted@most.gov.vn, cc cho email thư ký hành chính ngành/liên ngành, thư ký tài chính ngành/liên ngành.
  • 01 bản cứng có dấu xác nhận của Tổ chức chủ trì đề tài gửi đến Cơ quan Điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (số 39 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Để sớm cấp kinh phí đợt 2 theo tiến độ, đề nghị Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài gửi báo cáo trước ngày 28/6/2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Cơ quan điều hành Quỹ theo số điện thoại: 02439340411, email: nafosted@most.gov.vn, cc cho email của thư ký hành chính ngành/liên ngành, thư ký tài chính ngành/liên ngành./.

Tin: HoaNQ