Print This Post

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (bắt đầu thực hiện từ tháng 4, 5/2017)

– Đối tượng: Hồ sơ đề tài đã hết hạn hợp đồng nghiên cứu hoặc gia hạn (nếu có).

– Thành phần hồ sơ: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài (Mẫu NCCB08); Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài (NCCB07); Phụ lục về kết quả công bố và các kết quả khác của đề tài.

– Hình thức gửi: 01 bản giấy (có chữ ký, dấu), 01 bản điện tử.

– Thời gian nộp hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN): trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo để các tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài thuộc Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ để thực hiện theo quy định./.

Tin: HươngND