Thông báo việc xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán kinh phí năm 2019 đề tài NCCB do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Căn cứ Luật NSNN và Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, theo kế hoạch hàng năm, để tổng hợp số liệu đối với đề tài kết thúc và đang trong thời gian thực hiện, làm căn cứ lập báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng đối với các sản phẩm và nội dung công việc hoàn thành của đề tài Nghiên cứu cơ bản (NCCB) Quỹ tài trợ. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trước mắt Quỹ chưa tiến hành kiểm tra tại các tổ chức chủ trì (TCCT) và sẽ tiến hành xác nhận kinh phí trên cơ sở  báo cáo tài chính tình hình thực hiện sử dụng ngân sách theo niên độ kế toán năm 2019 của các đơn vị gửi tới Quỹ, cụ thể như sau:

1. Nộp báo cáo

– Thời hạn nộp báo cáo: đến hết ngày 15/4/2020.

– Nội dung: Tình hình sử dụng và đề nghị quyết toán kinh phí của các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ.

Mẫu báo cáo: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí đề tài (Phụ lục 01); chi tiết sử dụng kinh phí từng đề tài (Phụ lục 02).

Đối với các đề tài đã có báo cáo tài chính trong hồ sơ báo cáo cáo định kỳ nộp về Quỹ tháng 12/2019, TCCT sử dụng báo cáo định kỳ này làm báo cáo tài chính.

TCCT gửi 01 bộ báo cáo có đầy đủ chữ ký của Lãnh đạo và dấu của đơn vị theo mẫu đã hướng dẫn tới Quỹ, nếu bản giấy gửi qua đường bưu điện và gửi file điện tử tổng hợp tài chính định dạng excel tới địa chỉ email: ptckt.nafosted@gmail.com.

Địa chỉ nhận báo cáo bản giấy:

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia

Tầng 4, số 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Xử lý hồ sơ của Quỹ

– Thư ký tài chính ngành: Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị được phân công, rà soát tính phù hợp sau đó tổng hợp và gửi email đến đơn vị đề nghị bổ sung thông tin (nếu cần); Kiểm tra số liệu và chứng từ, đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp theo quy định tài chính; Tổng hợp số liệu xác nhận tình hình sử dụng kinh phí, báo cáo Lãnh đạo Quỹ; Thông tin cho tổ chức chủ trì dự thảo tổng hợp số liệu sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Quỹ.

– Trường hợp cần thiết, Quỹ sẽ có thông báo chi tiết và tiến hành kiểm tra chứng từ tại đơn vị sau khi Chính phủ công bố hết dịch COVID-19.

3. Một số lưu ý

– TCCT gửi bổ sung thông tin (nếu cần) trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông tin từ Quỹ.

– TCCT không phát sinh kinh phí chi trong năm 2019 gửi email tới Quỹ xác nhận không phát sinh số liệu.

– Đơn vị sử dụng kinh phí chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ chứng từ kê khai trong báo cáo.

Để có thêm thông tin về việc gửi báo cáo, vui lòng liên hệ: 

Phòng Tài chính Kế toán

Số điện thoại: 024 39367750 – số máy lẻ 401 đến 411

TT Họ Tên Địa chỉ Email Số máy lẻ
1 Trịnh Thu Quỳnh ttquynh@most.gov.vn 401
2 Lâm Thị Thu Hà lttha@most.gov.vn; 409
3 Ngô Thị Thanh Xoan nttxoan@most.gov.vn 403
4 Đỗ Thị Nga dtnga@most.gov.vn 407
5 Phùng Thị Hoàng Mai pthmai@most.gov.vn 404
6 Vũ Cẩm Tú vctu@most.gov.vn 408
7 Nguyễn Thị Thu Thủy thuynt@most.gov.vn 406
8 Cao Hạnh Quyên quyench@most.gov.vn 411

 

Tin: Phòng Tài chính – Kế toán (Phan Thị Minh Nguyệt)

+100%- 🖶 In