Print This Post

Thông tin báo chí về việc PGS.TS. Đinh Công Hướng xin rút khỏi HĐKH ngành Toán học của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) và Hội đồng khoa học ngành Toán học nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Quỹ (HĐKH) nhận được đề nghị của PGS.TS. Đinh Công Hướng – thành viên HĐKH – xin được rút khỏi Hội đồng với lý do có hợp tác nghiên cứu khoa học vì kinh tế với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Thủ Dầu Một, gây ảnh hưởng đến uy tín của Hội đồng.

Theo đề nghị của Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ, ngày 7 tháng 11 năm 2023 HĐKH đã tổ chức họp để xem xét đề nghị của PGS. TS Đinh Công Hướng. Sau khi thảo luận các khía cạnh liên quan đề nghị của PGS.TS. Đinh Công Hướng, đối chiếu với Quy định về liêm chính nghiên cứu đối với việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN do Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia tài trợ, hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 10/02/2022, các thành viên HĐKH thống nhất kiến nghị Quỹ để PGS.TS. Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng.

Căn cứ kiến nghị của HĐKH, Quỹ sẽ tiến hành các thủ tục để PGS.TS. Đinh Công Hướng thôi không tham gia Hội đồng khoa học ngành Toán học nhiệm kỳ 2022-2024 theo quy định.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc đảm bảo liêm chính nghiên cứu trong hoạt động khoa học công nghệ, góp phần tạo dựng môi trường nghiên cứu chuẩn mực, hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

Vấn đề liêm chính nghiên cứu (LCNC) đã được cộng đồng khoa học Việt Nam quan tâm, trao đổi trong những năm vừa qua. Đặc biệt giai đoạn gần đây, việc đảm bảo LCNC trở nên cấp bách với nhiều vấn đề, sự việc liên quan đến tính trung thực và tin cậy trong các nghiên cứu khoa học, công bố các công trình khoa học ở Việt Nam.
Quy định LCNC áp dụng đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ tài trợ được ban hành ngày 15/2/2022 và đăng tải tại địa chỉ: https://nafosted.gov.vn/wp-content/uploads/2022/02/NAFOSTED-Quy-dinh-ve-liem-chinh-nghien-cuu.pdf

Theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) ban hành tại Nghị định số 23/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 19/2021/NĐ-CP, Hội đồng khoa học và công nghệ do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Quỹ. Thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ là những nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu chuyên gia của Quỹ trên cơ sở thành tích chuyên môn và tín nhiệm của các nhà khoa học, nhà quản lý trong cùng lĩnh vực chuyên môn. Hội đồng khoa học và công nghệ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, khách quan, trung thực, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Tin: NAFOSTED