Print This Post

Viện Hàn lâm Anh quốc mời nộp hồ sơ tổ chức khoa học đào tạo kỹ năng công bố quốc tế ngành khoa học xã hội và nhân văn

Với mục tiêu khuyến khích việc công bố quốc tế từ các nước đang phát triển, Viện Hàn lâm Anh quốc (Viện Hàn lâm Quốc gia chuyên về khoa học xã hội của Vương quốc Anh) mời các nhà khoa học nộp đề xuất tổ chức các hội thảo đào tạo kỹ năng công bố quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam mở rộng mạng lưới nghề nghiệp, phát triển kỹ năng viết và nhận được tư vấn chuyên môn trực tiếp từ các nhà khoa học Anh.

Điều kiện nộp hồ sơ: Chủ trì đề xuất là một nhà khoa học đang làm việc tại trường Đại học/Viện Nghiên cứu tại Anh. Đồng chủ trì là một nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam. Hội thảo phải được tổ chức tại Việt Nam.

Trị giá tài trợ: 30.000 Bảng/đề xuất 24 tháng.

 Hạn nộp hồ sơ trực tuyến: 6/12/2023.

Thông tin chi tiết về chương trình, xin xem tại đường link: https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/writing-workshops/ và tại đây.

Tin: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam