Thông tin hoạt động các HĐKH ngành trong lĩnh vực KHTN&KT, nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2021

Từ khi triển khai hoạt động tài trợ, hỗ trợ vào năm 2009, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã thành lập các Hội đồng khoa học (HĐKH) ngành theo nhiệm kỳ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (KHTN&KT) để thực hiện các hoạt động tư vấn, đánh giá khoa học (theo các quy định tại Quyết định số 03/2008/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng Quản lý; Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Tính đến nay, Quỹ đã thành lập 04 nhiệm kỳ HĐKH trong lĩnh vực KHTN&KT (bao gồm các HĐKH nhiệm kỳ 03 năm 2009-2012, 2013-2015 và nhiệm kỳ 02 năm: 2015-2017; 2017-2019).

Năm 2017, Quỹ đã thành lập 08 HĐKH ngành trong lĩnh vực KHTN&KT gồm 72 nhà khoa học có chuyên môn và uy tín cao, được cộng đồng khoa học tín nhiệm. Trong nhiệm kỳ hoạt động (2017 – 2019), các HĐKH ngành đã đánh giá xét chọn gần 1.200 đề tài, đánh giá định kỳ gần 750 đề tài và đánh giá kết quả gần 450 đề tài. Ngoài ra, các HĐKH cũng tư vấn về các vấn đề chuyên môn có liên quan nhằm hoàn thiện cơ chế làm việc, tăng cường hiệu quả và chất lượng các chương trình tài trợ, hỗ trợ của Quỹ. Sự tham gia tích cực và đóng góp rất khách quan về mặt khoa học của các thành viên các HĐKH ngành đã góp phần quan trọng tạo nên uy tín của Quỹ.

Trong năm 2019, Quỹ đã triển khai việc thành lập HĐKH ngành trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ mới 2019-2021 (Danh sách chi tiết tại đây).

Tiêu chí HĐKH
2017-2019
HĐKH
2019-2021
Số thành viên 72 72
Độ tuổi trung bình 49 49
Cơ quan công tác (trường ĐH/viện NC/Khác) 49/19/4 43/28/1
Nơi làm việc (bắc/trung/nam) 40/8/23* 47/9/15*
Giới tính (nam/nữ) 68/4 67/5
Bài báo ISI trung bình (05 năm gần đây) 20 22

* 01 NKH làm việc ở nước ngoài

Một số thông tin về HĐKH nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2021.

Vào trung tuần tháng 2/2020, Quỹ sẽ tổ chức buổi gặp mặt các thành viên HĐKH ngành nhiệm kỳ 2017-2019 và ra mắt HĐKH ngành nhiệm kỳ 2019-2021. Đây là dịp để Quỹ tri ân các đóng góp của các HĐKH ngành đồng thời tiếp nhận các ý kiến đóng góp cho hoạt động của Quỹ trong thời gian tới.

Tin: Phòng KHTN&KT (Trương Thị Thanh Huyền)

+100%- 🖶 In