Thông tin về hoãn việc tổ chức phiên họp gặp mặt các thành viên HĐKH trong lĩnh vực KHTN&KT nhiệm kỳ 2017-2019 và 2019-2021

Tháng 1/2020, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã đưa tin về việc dự kiến tổ chức buổi gặp mặt các thành viên HĐKH ngành nhiệm kỳ 2017-2019 và ra mắt HĐKH ngành nhiệm kỳ 2019-2021 vào trung tuần tháng 2/2020, với mục đích nhằm trao đổi thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Tuy nhiên, hiện nay, do diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, trong đó có nội dung “Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia trừ trường hợp cần thiết để phục vụ phòng chống dịch”), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã báo cáo Lãnh đạo Bộ về việc tạm hoãn phiên họp nêu trên. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch, Quỹ sẽ lên kế hoạch và dự kiến tiến hành phiên họp trong tháng 4/2020.

Để đảm bảo tiến độ công việc cũng như sức khỏe của các thành viên HĐKH, các phiên họp của từng HĐKH ngành liên quan đến công tác đánh giá xét chọn vẫn được tiến hành theo kế hoạch (bằng hình thức họp trực tuyến đối với các thành viên ngoài Hà Nội).

Tin: Phòng KHTN&KT (Trương Thị Thanh Huyền)

+100%- 🖶 In