Print This Post

Tin về đợt tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ NCCB trong khoa học xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2013

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã kết thúc đợt tiếp nhận hồ sơ NCCB trong KHXH&NV vào ngày 14 tháng  9 năm 2012 với tổng số 139 hồ sơ từ 76 tổ chức KHCN đề xuất Quỹ xem xét tài trợ thực hiện bắt đầu từ năm 2013, cụ thể theo các nhóm ngành, liên ngành:

– Triết học, Chính trị học, Tôn giáo học, Xã hội học: 25 hồ sơ
– Kinh tế học: 21 hồ sơ
– Luật học: 08 hồ sơ
– Sử học, Khảo cổ, Dân tộc học: 23 hồ sơ
– Khu vực học, Quốc tế học: 12 hồ sơ
– Tâm lý học, Giáo dục học: 18 hồ sơ
– Văn học, Ngôn ngữ học: 25 hồ sơ
– Văn hóa học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông: 07 hồ sơ

Phiên họp toàn thể và phiên họp chuẩn bị của các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành thuộc lĩnh vực KHXH&NV dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 06 tháng 10 năm 2012 tới để chuẩn bị cho việc đánh giá các đề tài. Kết quả tư vấn xét chọn sẽ được công bố vào khoảng 15/12/2012, sau khi tất cả các Hội đồng khoa học đã hoàn tất việc đánh giá xét chọn.

Cán bộ Quỹ Nafosted tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ