Print This Post

Hội nghị giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ Nafosted tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ

Trong các ngày từ 29 đến 31 tháng 8 năm 2012, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 60 nhà khoa học, nhà quản lý của Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Viện Nghiên cứu kinh tế nhiệt đới và môi trường TP. HCM, Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam, Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM đã tới dự và trao đổi về các điều kiện để tiếp cận được với các chương trình tài trợ của Quỹ.

Toàn cảnh Hội nghị Giới thiệu các chương trình tài trợ của Quỹ Nafosted tại Cần Thơ

Tại thành phố Cần Thơ có hơn 100 đại biểu đến từ các khoa, viện trực thuộc trường Đại học Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ, các viện nghiên cứu và một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tham dự hội nghị. Các đại biểu trao đổi tìm hiểu về phương thức quản lý và điều kiện để tổ chức KHCN, cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn của Quỹ.