Học bổng Song phương Bỉ 2015-2016

Học bổng song phương Bỉ là học bổng của chính phủ Bỉ dành cho các cán bộ trẻ tuổi trên mọi miền đất nước Việt Nam mong muốn theo học các khoá đào tạo thạc sỹ tại các trường đại học của Bỉ nhằm tiếp thu kiến thức và chuyên môn mới để đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Chương trình Học bổng song phương năm học 2015-2016 đã bắt đầu mở. Dự kiến sẽ có 30 suất học bổng thạc sỹ toàn phần được cấpHồ sơ xin học bổng sẽ được tiếp nhận từ ngày 1/10/2014 đến ngày 30/12/2014.

Thí sinh từ mọi miền của Việt Nam, từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân, đặc biệt là phụ nữ và những người ở vùng sâu vùng xa, được khuyến khích nộp hồ sơ xin học bổng.

Thông tin chi tiết và đơn xin học bổng có thể xem tại: http://countries.diplomatie.belgium.be/en/vietnam/development_cooperation/

+100%- 🖶 In