Print This Post

Hội nghị giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ và hướng dẫn tài chính đối với việc thực hiện và quản lý đề tài tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 09/03/2012, tại trường Đại học Quốc tế – Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức hội nghị giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ và hướng dẫn tài chính đối với việc thực hiện và quản lý đề tài. Tới tham dự hội nghị có  PGS. TS. Hồ Thanh Phong, hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, PGS.TS Hoàng Dũng, trưởng phòng quản lý khoa học – công nghệ, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh và gần 100 nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, quản lý khoa học, quản lý tài chính của các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các tổ chức khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Đỗ Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quỹ giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ
Tại hội nghị, ông Đỗ Tiến Dũng, Quyền Giám đốc Quỹ đã giới thiệu về các chương trình tài trợ của Quỹ như chương trình tài trợ cho nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, chương trình tài trợ một số hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khoa học (tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài; tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài; tổ chức hội nghị quốc tế ở Việt Nam; tài trợ công bố kết quả nghiên cứu). Bà Đỗ Phương Lan, Phó giám đốc phụ trách tài chính đã hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ. Đại diện Quỹ đã trả lời những vướng mắc của đại biểu về các vấn đề nêu trên, chủ yếu là những quy định, thủ tục khi xét chọn đề tài, cách đánh giá kết quả theo tiêu chí bài báo ISI cũng như các thủ tục về tài chính.
Các nhà khoa học trao đổi với đại diện Quỹ về các vấn đề liên quan đến chương trình tài trợ
Phát biểu tại hội nghị, PGS. TS. Hồ Thanh Phong đã ghi nhận những cố gắng của Quỹ trong việc thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Với sự đánh giá khoa học, khách quan, minh bạch và cách quản lý tài chính thuận tiện, phù hợp thực tế, các đề tài do Quỹ tài trợ đã mang lại động lực lớn cho các nhà khoa học có những nghiên cứu chất lượng cao. Ông cũng đề nghị các nhà khoa học tích cực nghiên cứu, công bố kết quả trên tạp chí quốc tế có uy tín, nhà quản lý các đơn vị tích cực đổi mới cách quản lý đề tài do Quỹ tài trợ, hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài về thủ tục hành chính và tài chính để ngày càng có nhiều hơn nữa những đề tài có chất lượng do Quỹ tài trợ.

* Một số tài liệu sử dụng trong Hội nghị:
Báo cáo giới thiệu chương trình tài trợ
Báo cáo hướng dẫn tài chính đối với việc thực hiện và quản lý đề tài
Các biểu mẫu liên quan (Quy chế đề tài, Hợp đồng ký giữa tổ chức chủ trì với chủ nhiệm đề tài hoặc các thành viên nghiên cứu)