Print This Post

Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và đề xuất phương hướng hoạt động năm 2014

Ngày 26/12/2013, tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.Tới dự Hội nghị có TS. Lê Đình Tiến – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện của nhiều đơn vị thuộc Bộ KH&CN cùng toàn thể cán bộ, công chức của Quỹ.

Tại hội nghị, TS. Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Cơ quan điều hành đã trình bày báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2013, đánh giá kết quả đã đạt được và phương hướng hoạt động trong năm 2014.

Trong năm 2013, Quỹ đã triển khai các chương trình tài trợ nghiên cứu khoa học thường niên (NCCB trong KHTN, KHXH&NV), chương trình Hợp tác song phương Việt Bỉ, các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, chương trình cho vay, bảo lãnh vốn vay, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 119.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác năm 2013, ông Đỗ Tiến Dũng nhấn mạnh nhìn chung, Quỹ đang tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được trong các năm trước đây đối với các chương trình tài trợ NCCB trong KHTN và KHXH&NV.Theo thống kê bài báo khoa học từ trang web ISIKNOWLEDGE, số lượng công trình khoa học là kết quả từ các đề tài NCCB trong KHTN do Quỹ tài trợ được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín của quốc tế (thuộc hệ thống ISI) trong giai đoạn 2009-2012 có tốc độ tăng trên 30% mỗi năm. Các công trình này chiếm khoảng 25% số các công trình có tác giả Việt Nam và khoảng 50% số các công trình tài trợ bởi ngân sách nhà nước.Các số liệu thống kê cũng phản ánh sự phát triển các lực lượng tham gia nghiên cứu cơ bản, đặc biệt là từ các đơn vị phía nam (từ 5% năm 2009 lên đến trên 20% năm 2012, 2013). Số lượng các nhà khoa học trẻ làm chủ nhiệm đề tài do Quỹ tài trợ cũng tăng lên nhanh chóng, chiếm tới trên 60-70% ở độ tuổi dưới 40 trong năm 2012-2013.

Trong năm 2013, Quỹ tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động bằng việc áp dụng kế hoạch hóa, quy trình hóa và tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Quỹ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc tăng cường chất lượng nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực KH&CN, vẫn còn nhiều thách thức đối với Quỹ trong việc thực hiện và phát triển mô hình mới của cơ quan tài trợ, hỗ trợ hoạt động KH&CN. Trong năm, Quỹ cần sớm hoàn thiện bộ máy hoạt động, cải thiện công tác cấp phát kinh phí cho các đề tài NCKH (nhiều đề tài, chương trình còn triển khai ký hợp đồng, cấp phát kinh phí rất chậm). Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, sản phẩm đầu ra của đề tài, Quỹ cần đẩy mạnh quá trình theo dõi thực hiện, đảm bảo tiến độ của các đề tài. Về cơ chế hoạt động và các quy định về quản lý, Quỹ cần tổng kết, đánh giá các kết quả trong quá trình hoạt động để cập nhật, bổ sung kịp thời, nhằm thực hiện các nhiệm vụ và chức năng được giao một cách đầy đủ và hiệu quả.

Nhiều đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá cao những kết quả mà Quỹ đã đạt được.Tuy nhiên, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc Quỹ nên tăng cường trao đổi thông tin giữa Cơ quan Điều hành Quỹ, Hội đồng khoa học ngành, liên ngành và các nhà khoa học. Bên cạnh đó, Quỹ cần chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo chiều sâu nhằm quảng bá và thu hút trí tuệ của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.Quỹcần ưu tiên hơn nữa đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản, chú trọng phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, hỗ trợ các nghiên cứu dài hơi, tập trung vào một số lĩnh vực có thế mạnh. Sau hơn 5 năm triển khai, bên cạnh các số liệu thống kê về các kết quả đạt được, Quỹ cần có những đánh giá mang tính chiều sâu về các kết quả chuyên môn và định hướng nghiên cứu trong thời gian tới của từng Hội đồng khoa học ngành.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Đình Tiến – Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ biểu dương những thành tích mà Quỹ đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên, Quỹ cần tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ; chủ động hợp tác với các đơn vị truyền thông để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các mảng hoạt động của Quỹ; tiếp tục hoàn thiện các văn bản và thủ tục nhằm mở rộng chương trình tài trợ của Quỹ. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Quỹ chủ động hơn nữa trong việc sắp xếp, lên kế hoạch cấp phát kinh phí hỗ trợ các đề tài để khắc phục việc chậm tiến độ cấp kinh phí cho các đề tài do Quỹ tài trợ.