Print This Post

Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên năm 2013

Ngày 8/6/2013 tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá xét chọn các đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên (KHTN) năm 2013. Hội nghị có sự tham gia Hội đồng Quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và hơn 60 nhà khoa học là thành viên các Hội đồng khoa học ngành trong KHTN. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Lê Đình Tiến đã tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch HĐQL Quỹ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Phiên họp toàn thể vào buổi sáng, Hội nghị đã nghe báo cáo của TS. Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ về tình hình tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong KHTN năm 2013.
Năm 2013, Cơ quan Điều hành Quỹ tiếp nhận tổng số 382 hồ sơ đề nghị tài trợ. Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ, dự kiến 380 hồ sơ sẽ được đưa vào đánh giá xét chọn. Số lượng hồ sơ cụ thể của các ngành như sau:

Ngành Số HS tiếp nhận Số HS hợp lệ Số HS đánh giá
Toán học 24 24 24
Tin học 49 49 47
Vật lý 75 75 76
Hóa học 75 75 75
Khoa học Trái đất 21 20 20
Khoa học sự sống
Sinh học Nông nghiệp
71 71 71
Khoa học sự sống
Y sinh Dược học
39 39 39
Cơ học 28 27 28
Tổng số 382 380 380

 

TS. Đỗ Tiến Dũng – Giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Buổi chiều, các Hội đồng khoa học ngành tiến hành các phiên họp riêng để triển khai hoạt động đánh giá xét chọn. Dự kiến, phiên họp đánh giá tiếp theo của các Hội đồng sẽ được tiến hành trong tháng 7- 8/2013. Quỹ dự kiến công bố Danh mục đề tài được đề nghị tài trợ vào tháng 9/2013.

Bài viết liên quan