Print This Post

Đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Thể lệ giải thưởng Tạ Quang Bửu

Sáng 18/6/2013, tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức buổi họp đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Thể lệ giải thưởng dành tặng cho những công trình nghiên cứu xuất sắc về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên mang tên Giáo sư Tạ Quang Bửu.Tham dự buổi họp có nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, đại diện một số tổ chức KH&CN, viện nghiên cứu, trường đại học, đại diện Tạp chí Tia Sáng và một số đơn vị quản lý thuộc Bộ KH&CN.

Tại buổi họp, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi bởi lần đầu tiên có một giải thưởng Quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản. Các đại biểu đã quan tâm trao đổi và tích cực đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo về các nội dung như: đối tượng được xét trao giải thưởng, các lĩnh vực của giải thưởng, số lượng và mức giải thưởng,…..

Giải thưởng về nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhằm góp phần khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và khoa học công nghệ Việt Nam nói chung. Giải thưởng dự kiến mang tên Giáo sư Tạ Quang Bửu, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của UBKH Nhà nước (tiền thân của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày nay), đồng thời là nhà khoa học có công lao to lớn trong xây dựng và phát triển lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ sau về nhân cách, đạo đức. Thể lệ Giải thưởng do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia phối hợp với Tạp chí Tia sáng và các đơn vị trong Bộ KH&CN xây dựng. Lễ trao giải được thực hiện hàng năm, dự kiến đợt trao giải đầu tiên vào tháng 5 năm 2014.

Bài viết liên quan