Print This Post

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính

Nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động công bố khoa học trong nước và tạo diễn đàn trao đổi học thuật có chất lượng cao giữa các nhà khoa học, Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ quốc gia (Quỹ) quyết định tổ chức hội nghị thường niên về lĩnh vực khoa học máy tính, công nghệ thông tin và truyền thông. Hội nghị lần đầu tiên có tên gọi  Hội nghị NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính (tên tiếng Anh: The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science – NICS) sẽ do Quỹ và Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp tổ chức. Trang web chính thức của Hội nghị (https://www.nafosted.gov.vn/nics2014/) đang được xây dựng và sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ ngày 10 – 20/08/2013.

A. Thời gian tổ chức, địa điểm và các chủ đề Hội nghị
–          Thời gian tổ chức: ngày 13, 14/3/2014
–          Địa điểm: Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
–          Các chủ đề Hội nghị bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn): Mô phỏng và giải thuật, tin sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghệ phần mềm, mạng và truyền thông, xử lý tiếng nói và xử lý ảnh, công nghệ đa phương tiện, các hướng liên quan khác, …

B. Danh sách Ban tổ chức
*   Đồng Trưởng ban chỉ đạo

1      Ông Lê Đình Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
2      Ông Phạm Thế Long, Giám đốc Học viện kỹ thuật quân sự

*   Đồng Trưởng Ban tổ chức:

1      Ông Đỗ Tiến Dũng, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia
2      Ông Trần Xuân Nam, Học viện kỹ thuật quân sự

*   Thành viên:

3      Ông Đặng Quang Á – Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
4      Ông Đinh Dũng – Viện Công nghệ thông tin, Đại học quốc gia Hà Nội
5      Ông Phạm Văn Biển – Học viện kỹ thuật quân sự
6      Ông Trần Xuân Tú – Trường Đại học Công nghệ
7      Ông Trần Đình Khang – Trường Đại học bách khoa Hà Nội
8      Ông Ngô Thành Long – Học viện kỹ thuật quân sự

*   Tổ thư ký:

1      Ông Nguyễn Quốc Định – Học viện Kỹ thuật quân sự
2      Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

C. Danh sách Ban chương trình

*    Trưởng ban chương trình: Ông Đặng Quang Á – Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
*    Thường trực Ban chương trình: Ông Nguyễn Xuân Hoài – Trường Đại học Hà Nội, Võ Nguyễn Quốc Bảo – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông TP. Hồ Chí Minh

Thành viên ban chương trình:

1. Tiểu ban Khoa học máy tính (5):  thuật toán và độ phức tạp;  Tập mờ và lôgic mờ;  Phương pháp bảo mật hệ thống;  Mô phỏng và giải thuật; Tính toán mềm; Tin sinh học
–      Ông Nguyễn Xuân Hoài (Trưởng tiểu ban) – Trường Đại học Hà Nội;
–      Ông Đinh Dũng – Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội;
–      Ông Đặng Quang Á – Viện Công nghệ thông tin, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; và các thành viên khác …

2. Tiểu ban Hệ thống mạng và truyền thông (9): Quản trị, an toàn và an ninh mạng;  Mạng internet thế hệ mới;  Mạng không dây;  Phương pháp nâng cao hiệu năng mạng; …
–       Ông Võ Nguyễn Quốc Bảo (Trưởng tiểu ban) – Học viện công nghệ bưu chính viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh;
–       Ông Nguyễn Văn Đức – Trường Đại học bách khoa Hà Nội; và các thành viên khác …

3. Tiểu ban Công nghệ phần mềm và hệ thống thông tin (5): Tương tác người- máy;  Đánh giá kiểm tra chất lượng phần mềm;  Các hệ thống nhúng; Lý thuyết về cơ sở dữ liệu; Các hệ thống thông tin lớn; Dữ liệu đa phương tiện; Hiện thực ảo; ….
–       Ông Nguyễn Việt Hà (Trưởng tiểu ban) – Trường Đại học Công nghệ; và các thành viên khác ….

4. Tiểu ban Trí tuệ nhân tạo (5): Xử lý ngôn ngữ tự nhiên;  Nhận dạng;  Học máy;  Hệ trợ giúp quyết định;  Khai phá dữ liệu,  Hệ thống thông minh nhân tạo.
–       Ông Lê Hoài Bắc (Trưởng tiểu ban) – Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh;
–       Ông Nguyễn Ngọc Thành – Trường Đại học Công nghệ thông tin TP. Hồ Chí Minh; và các thành