Print This Post

Hội thảo “Cơ hội hợp tác nghiên cứu: Quỹ Nghiên cứu Đức”

Quỹ Nghiên cứu Đức (DFG) là tổ chức tài trợ nghiên cứu chính và độc lập ở Đức, thường xuyên tài trợ cho các dự án nghiên cứu tại các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu trong tất cả các lĩnh vực khoa học nhân văn.

Nhằm hỗ trợ các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu đang tìm kiếm nguồn tài trợ cho các hợp tác nghiên cứu với các đối tác Đức, qua hình thức Hội thảo trực tuyến, DFG sẽ trình bày “Cơ hội hợp tác nghiên cứu: Quỹ Nghiên cứu Đức” để giới thiệu về các phương thức tài trợ của Quỹ Nghiên cứu Đức.

Nhà khoa học/nhà quản lý quan tâm có thể đăng ký tham dự và tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây.

Thông tin về Hội thảo:

Thời gian: 15:00 – 16:00 (giờ Việt Nam), ngày 03/03/2022

Hình thức tổ chức: trực tuyến qua web

Đơn vị chủ trì: EURAXESS ASEAN

DFG là đối tác của NAFOSTED từ 2010 đến nay để cùng tài trợ, hỗ trợ cho các nhiệm vụ/hoạt động nghiên cứu hợp tác giữa các nhà khoa học Việt Nam và các nhà khoa học Đức. Các nhà khoa học Việt Nam và các đối tác khoa học Đức có các dự án nghiên cứu chung xuất sắc ở bất kỳ chuyên ngành/lĩnh vực nào luôn có cơ hội nhận được tài trợ từ NAFOSTED và DFG. Thông tin thêm về hợp tác NAFOSTED và DFG có thể tham khảo tại đây.

Tin: BP Hợp tác quốc tế