Print This Post

05 đề cử Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022

Theo kế hoạch tổ chức Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022, đến cuối tháng 2/2022 các Hội đồng khoa học nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật (HĐKH) của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đã hoàn thành quá trình đánh giá để lựa chọn hồ sơ đề xuất lên Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 (HĐGT). Trong số 48 hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022, các HĐKH đã lựa chọn, đề xuất 05 (năm) hồ sơ lên HĐGT, trong đó có 03 (ba) hồ sơ cho Giải thưởng chính và 02 (hai) hồ sơ cho Giải thưởng trẻ. Thông tin cụ thể về các đề cử của HĐKH như sau:

TT Nhà khoa học được đề nghị xét tặng GT Công trình khoa học Ngành Cơ quan công tác
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG CHÍNH (03 đề cử)
1 GS.TSKH Ngô Việt Trung Hop Dang Nguyen & Ngo Viet Trung*, “Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals”, Inventiones Mathematicae 218 (2019), 779-827 Toán học Viện Toán học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu Thuy Thu Truong, Son Hong Thai, Ha Tran Nguyen, Dung Thuy Thi Phung, Loc Tan Nguyen, Hung Quang Pham, and Le-Thu T. Nguyen*, “Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels−Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature”, Chemistry of Materials, Volume 31 (2019), 2347−2357 Hóa học Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3 TS. Phạm Quang Thái Pham Quang Thai, Maia A Rabaa, Duong Huy Luong, Dang Quang Tan, Tran Dai Quang, Ha-Linh Quach, Ngoc-Anh Hoang Thi, Phung Cong Dinh, Ngu Duy Nghia, Tran Anh Tu, La Ngoc Quang, Tran My Phuc, Vinh Chau, Nguyen Cong Khanh, Dang Duc Anh*, Tran Nhu Duong, Guy Thwaites, H Rogier van Doorn, and Marc Choisy; OUCRU COVID-19 Research Group, “The First 100 Days of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Control in Vietnam”, Clinical Infectious Diseases, Volume 72 (2021), e334–e342.

Y sinh Dược học

 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương – Bộ Y tế
ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG TRẺ (02 đề cử)
1 TS. Đoàn Lê Hoàng Tân Y. Thi Dang, Hieu Trung Hoang, Hieu Cao Dong, Kim-Binh Thi Bui, Linh Ho Thuy Nguyen, Thang Bach Phan, Yoshiyuki Kawazoe, Tan Le Hoang Doan*, “Microwave-assisted synthesis of nano Hf-and Zr-based metal-organic frameworks for enhancement of curcumin adsorption”, Microporous and Mesoporous Materials, Volume 298 (2020), 110064 Vật lý Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
2 TS. Trần Tiến Anh Tran Tien Anh*, “Effect of ship loading on marine diesel engine fuel consumption for bulk carriers based on the fuzzy clustering method”, Ocean Engineering, Volume 207 (2020), 107383 Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

(* Tác giả liên hệ)

Hội đồng Giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng trong tháng 4/2022. Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào dịp ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

Thông tin về Giải thưởng Tạ Quang Bửu được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ: https://taquangbuuprize.nafosted.gov.vn/

Tập đoàn Phenika ký hợp đồng tài trợ kinh phí trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong 3 năm (từ năm 2019).

Tạp chí Tia Sáng, Họa sĩ Lê Thiết Cương, Công ty TNHH Minh Long I đã hỗ trợ thiết kế, gia công và cung cấp bộ huy chương Giải thưởng với công nghệ sứ mạ vàng tiên tiến, sử dụng trong nhiều năm.

Tin: Phòng KHTN&KT