Print This Post

Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra xác nhận kinh phí sử dụng và quyết toán kinh phí đề tài do NAFOSTED tài trợ

Theo kế hoạch hàng năm, để tổng hợp số liệu đối với đề tài kết thúc và đang trong thời gian thực hiện làm căn cứ lập báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) sẽ tiến hành kiểm tra, xác nhận kinh phí sử dụng đến hết năm 2021 cho các đề tài do Quỹ tài trợ. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Kế hoạch thực hiện

– Thời gian: Từ ngày 28/2/2022 –27/5/2022 (thời gian có thể điều chỉnh theo tình hình diễn biến thực tế dịch Covid).

– Nội dung: Kiểm tra, xác nhận sử dụng và quyết toán kinh phí của các đề tài do Quỹ tài trợ.

Gửi thông báo và mẫu: Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí đề tài (Phụ lục 01); chi tiết sử dụng kinh phí từng đề tài (Phụ lục 02) được Quỹ thông báo trên website gửi đến các đơn vị chủ trì trước ít nhất 15 ngày theo lịch dự kiến làm việc tại đơn vị.

2. Tiếp nhận báo cáo của các tổ chức chủ trì

Đơn vị chủ trì lập báo cáo theo mẫu (Phụ lục 01 và Phụ lục 02 – Tải tại đây).

Báo cáo bản điện tử của đơn vị chủ trì đề tài đề nghị gửi tới các thư ký tài chính của Quỹ chịu trách nhiệm tổng hợp làm biên bản kiểm tra của đơn vị (thông tin có trên tài liệu Quỹ gửi đơn vị). Hồ sơ bản giấy chuyển theo đường bưu điện tới đia chỉ:

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Tầng 4, nhà số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thư ký tài chính nhận báo cáo của các đơn vị, rà soát tính phù hợp sau đó tổng hợp  báo cáo Lãnh đạo Quỹ. Quỹ sẽ xác nhận lịch kiểm tra chính thức và kế hoạch làm việc đối với đơn vị nộp báo cáo đầy đủ, đúng mẫu quy định.

3. Thành phần tham dự

+ Quỹ: 01 Lãnh đạo Quỹ (Trưởng đoàn), các thư ký ngành, 01 lãnh đạo phòng Tài chính kế toán (theo phân công của Lãnh đạo Quỹ), 01 đại diện phòng chuyên môn(nếu có);

+ Tổ chức chủ trì đề tài: 01 Lãnh đạo tổ chức chủ trì, đại diện các phòng Tài chính kế toán, phòng quản lý khoa học;

+ Đại diện Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ (nếu có).

Trường hợp các tổ chức chủ trì cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Phòng Tài chính Kế toán

Điện thoại: 024 39367750 (số máy lẻ từ 401 – 411)

Tin: Phòng Tài chính – Kế toán