Print This Post

06 Tạp chí khoa học của Việt Nam được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu khoa học Đông Nam Á ACI năm 2021

Ngày 25/10/2021, thay mặt Ban chỉ đạo ASEAN Citation Index (ACI), GS Narongrit Sombatsompop – Chủ tịch ACI đã thông báo kết quả xét duyệt các tạp chí khoa học được chấp nhận vào ACI năm 2021.

Trong số 15 tạp chí khoa học của Việt Nam nộp hồ sơ xét duyệt vào cơ sở dữ liệu khoa học ACI năm 2021, có 6 tạp chí được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu khoa học này, bao gồm: Can Tho University Journal of Science; Ho Chi Minh city Open University Journal of Science – Social Science; Ho Chi Minh city Open University Journal of Science – Economics and Adminitration Business; Transport and Communications Science Journal; The University of Danang – Journal of Science and Technology và Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Series B (tên tiếng Anh: Vietnam Journal of Science and Technology – MOST).

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam Series B là Tạp chí khoa học thứ 2 của Bộ KH&CN được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu khoa học này, trước đó Tạp chí KH&CN Việt Nam Series C, tên tiếng Anh Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering – VJSTE đã được chấp nhận vào ACI từ tháng 11/2018.

Việc được chấp nhận tham gia các cơ sở dữ liệu khoa học khu vực và quốc tế như ACI một mặt thể hiện sự tiến bộ về chất lượng của các tạp chí KH&CN của Việt Nam, mặt khác sẽ tiếp tục giúp công tác nghiên cứu, đánh giá và xuất bản KH&CN ở Việt Nam nâng cao chất lượng theo hướng hội nhập quốc tế.

Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam