Print This Post

Thông báo về việc nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – RCUK (UKRI) bắt đầu thực hiện từ năm 2016

Các đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – RCUK (UKRI) do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (gọi tắt là Quỹ) tài trợ thực hiện từ năm 2016 kết thúc thời gian thực hiện (kể cả thời gian gia hạn nhưng chưa kể thời gian chờ công bố) từ tháng 10/2021 theo quy định, kính đề nghị các chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài tới Quỹ, cụ thể như sau:

Thời gian nộp: trước 17h00 ngày 30/11/2021.

Thành phần hồ sơ: Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài; Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài; Minh chứng về các kết quả công bố và các kết quả khác của đề tài.

Hình thức nộp: 

Truy cập vào hệ thống OMS của Quỹ tại đường link https://oms.nafosted.gov.vn/oms_ns, chọn mục báo cáo cuối kỳ, cập nhật thông tin theo hướng dẫn

Hồ sơ bản chính thức được nộp theo 1 trong 2 cách sau:

Hồ sơ điện tử (ký số)

– Ký số (bằng USB Token) bằng chữ ký của chủ nhiệm đề tài và tổ chức chủ trì lên tệp hồ sơ (bao gồm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài và báo cáo tình hình sử dụng kinh phí đề tài), tải lên hệ thống OMS.

Hồ sơ bằng bản giấy

– In hồ sơ được xuất ra từ hệ thống OMS (bao gồm tất cả các tệp đã tải lên), ký và xác nhận bằng bút mực xanh, dấu đỏ.

– Gửi hồ sơ (qua bưu điện hoặc trực tiếp) tới: Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia – phòng 405, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: NAFOSTED – RCUK 2016 – Hồ sơ tổng hợp kết quả thực hiện đề tài – tên chủ nhiệm đề tài – tổ chức chủ trì – mã số đề tài.

(Quỹ khuyến khích các nhà khoa học, các tổ chức chủ trì thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số điện tử)

Một số lưu ý:

– Đối với các đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và có đủ kết quả sản phẩm theo hợp đồng đã ký kết: trong báo cáo tổng hợp, phần kiến nghị, chủ nhiệm đề tài ghi: đề nghị nghiệm thu.

– Đối với các đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu mà bài báo quốc tế là kết quả sản phẩm công bố của đề tài chưa được đăng hoặc chưa được chấp nhận đăng chính thức: trong báo cáo tổng hợp, phần kiến nghị, chủ nhiệm đề tài ghi: đề nghị được chờ công bố.

Vấn đề cần giải đáp đề nghị liên hệ trong giờ hành chính để được hỗ trợ, cụ thể như sau:

– Liên quan hệ thống OMS, liên hệ bộ phận Tin học – Điện thoại: 024.39369503 hoặc 024.39367750/ máy lẻ số 801 hoặc số 802;

– Liên quan thủ tục hành chính, liên hệ bộ phận Hợp tác quốc tế (chị Nguyễn Thị Thúy Hà) – Điện thoại: 024.39369503 hoặc 024.39367750/ máy lẻ số 502.

Tin: BP Hợp tác quốc tế