Print This Post

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011

Ngày 21/01/2011, tại Hà Nội, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai công tác năm 2011. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển KH&CN quốc gia Lê Đình Tiến đã tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có: Các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển KH&CN quốc gia; các nhà khoa học là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 15 Hội đồng khoa học ngành, liên ngành trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên của các Đơn vị thuộc Bộ KH&CN; các nhà khoa học tiêu biểu đại diên cho các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản; đại diện Lãnh đạo các Doanh nghiệp được Quỹ tài trợ kinh phí theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Tại Hội nghị, ông Phan Hồng Sơn – Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã báo cáo Tổng kết công tác 2010 và Kế hoạch công tác 2011. Sau 2 năm chính thức đi vào hoạt động, Quỹ đã tài trợ cho 480 đề tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) trong khoa học tự nhiên, 106 đề tài NCCB trong khoa học xã hội và nhân văn, 05 đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương Việt – Bỉ và nhiều đề tài phát sinh khác… với tổng số kinh phí đã phê duyệt tài trợ là 412 tỷ đồng.

 

Các chương trình tài trợ NCCB được triển khai với phương thức quản lý đổi mới mạnh mẽ đã tạo được dấu ấn rõ nét về vai trò của Quỹ trong việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở nước ta, tiến gần hơn với trình độ nghiên cứu của các nước phát triển. Năm 2010, Quỹ đã tài trợ kinh phí cho các chương trình, đề tài nghiên cứu tăng gấp 2 lần so với năm 2009. Mặc dù là đơn vị mới đi vào hoạt động, nhưng Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã nhanh chóng khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong việc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu trên phạm vi cả nước. Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã bước đầu trở thành một thương hiệu về chất lượng tài trợ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, được cộng đồng các nhà khoa học ghi nhận.

 

Về định hướng hoạt động năm 2011, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia sẽ tiếp tục triển khai các chương trình tài trợ đã được vận hành đúng hướng từ những năm trước. Bên cạnh đó, Quỹ sẽ đẩy mạnh hỗ trợ những hoạt động nghiên cứu khác của các nhà khoa học trong cả nước nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, góp phần làm cho Việt Nam trở thành địa chỉ của các hoạt động khoa học quốc tế có ý nghĩa lớn… Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những ý kiến trao đổi và tham luận từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển KH&CN quốc gia về những kết quả đạt được trong thời gian qua.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng nhấn mạnh: Quỹ phát triển KH&CN quốc gia đã có những hướng đi đúng trong việc cải cách cơ chế quản lý, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhà quản lý với nhà khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Việt Nam đạt tới trình độ nghiên cứu ở các nước phát triển.